המדד המשולב לחודש אוגוסט 2016 עלה ב-0.2%

שיעור המשרות הפנויות, שהמשיך לעלות באוגוסט, עליית הפדיון בענף המסחר ביולי, ועלייה בהתחלות הבנייה ברביע השני תרמו לעלייתו של המדד המשולב.

כסף )(צילום אילוסטרציה: פיקסביי

המדד המשולב למצב המשק בחודש אוגוסט עלה ב-0.2%, בדומה לקצב גידולו של המדד מתחילת השנה.

שיעור המשרות הפנויות, שהמשיך לעלות באוגוסט, עליית הפדיון בענף המסחר ביולי, ועלייה בהתחלות הבנייה ברביע השני תרמו לעלייתו של המדד המשולב.

מנגד, המדד הושפע לרעה מירידה ביצוא הסחורות ומירידה ביבוא הסחורות באוגוסט וכן מירידות במדד הייצור התעשייתי ובמדד הפדיון של השירותים ביולי.

פרסום נתוני התחלות הבנייה לרביע השני ועדכון כלפי מעלה בנתון התוצר העסקי לרביע השני הביאו לעדכון כלפי מעלה במדד המשולב למחצית הראשונה של השנה.

הודות לכך, קצב גידולו השנתי של המדד במחצית הראשונה של 2016 לעומת קודמתה עלה מ-2.2% ל-2.7%. בנתוני המדד ליוני וליולי לא חלו שינויים של ממש.