המדד המשולב לחודש פברואר עלה ב-0.3%

העלייה נרשמה בעקבות השפעת העלייה ביבוא מוצרי הצריכה ויבוא התשומות בפברואר, ובהשפעת מדדי הפדיון של המסחר והשירותים בינואר

סקירה כלכלית (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

המדד המשולב למצב המשק בחודש פברואר עלה ב-0.3%, בדומה לקצב הממוצע במהלך שנת 2016.

המדד המשולב לחודש זה עלה בהשפעת העלייה ביבוא מוצרי הצריכה ויבוא התשומות בפברואר, ובהשפעת מדדי הפדיון של המסחר והשירותים בינואר.

מנגד, האטו את קצב גידולו של המדד הירידה ביצוא הסחורות וירידה בשיעור המשרות הפנויות.

המדד המשולב לחודשים קודמים עודכן כלפי מעלה, הודות להשפעה החיובית של הנתונים שפורסמו החודש על המדד לחודשים הקודמים. כתוצאה מכך, המדד המשולב בנובמבר האחרון עלה ב-0.5%, המדד בדצמבר עלה ב-0.4% והמדד בינואר עלה ב-0.3%.