המדד המשולב עלה ב-0.2%

צמיחת התוצר העסקי ברבעון השני של 2016 ועליות במדד היצור התעשייתי, במדד הפדיון בענף השירותים בחודש יוני וביבוא תשומות לייצור בחודש יולי תרמו תרומה לעליית המדד.

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג. צילום: חיים צח / לע"מ

בנק ישראל מפרסם היום (ראשון) כי המדד המשולב למצב המשק בחודש יולי עלה ב-0.2%, בדומה לשלושת החודשים הקודמים.

סביבת המדד לשלוש השנים האחרונות עודכנה כלפי מעלה – זאת עקב רביזיה שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנתוני התוצר העסקי ולשיעורי הצמיחה שלו.

צמיחת התוצר העסקי ברבעון השני של 2016 ועליות במדד היצור התעשייתי, במדד הפדיון בענף השירותים בחודש יוני וביבוא תשומות לייצור בחודש יולי תרמו תרומה לעליית המדד.

לעלייה תרמו גם עדכונים כלפי מעלה שבוצעו בלמ”ס לנתוני החודשים הקודמים עבור הייצור התעשייתי, פדיון השירותים, יצוא הסחורות, יצוא השירותים ומשרות השכיר בסקטור הפרטי.

עם זאת, המדד הושפע לרעה מירידה ביבוא מוצרי הצריכה בחודשים יוני-יולי.

“תרחיש ההאטה הכלכלית מתרחק מאיתנו”

רונן מנחם, מנהל מחלקת השקעות ואסטרטגיה בבנק מזרחי טפחות אמר בתגובה לפרסום הנתונים כי “מסתבר כי המדד עלה 0.2% בחודש יולי וחשוב מכך – העלייה המצטברת של שלושת החודשים הקודמים עודכנה כלפי מעלה בשיעור נאה: מרבע אחוז לכחצי אחוז. אכן, בנק ישראל, בהודעתו, השמיט את המשפט שקצב גידול המדד נמוך במקצת מקצב גידולו ב-2015”.

“חשובה לא פחות העבודה שרוב מרכיבי המדד עולים בחודש–חודשיים האחרונים, כולל התוצר העסקי, הייצור התעשייתי, פדיון המסחר והשירותים וייבוא תשומות הייצור. העלייה בייבוא תשומות הייצור חשובה, היות והיא מצביעה על תכניותיהן של החברות להגדיל את התפוקה העתידית. נתוני ייצוא הסחורות עודכנו גם כן כלפי מעלה, נקודה מעודדת במיוחד, לנוכח המשך תיסוף השקל, המקשה על היצואניות הישראליות”, מוסיף מנחם.

לדבריו, “עושה רושם כי לאחר שהמדד המשולב עלה 0.3% ברבעים הראשון והשני של השנה, מסתמן שיפור. כך עולה גם ממדד מנהלי הרכש של חברות התעשייה, שעבר להצביע על התרחבות קלה של הפעילות התעשייתית. גם סקר הערכת מגמות בעסקים של הלמ”ס משרטט מאזן כללי חיובי”.

מנחם מציין כי “מוקדם מדי להעריך כיצד יסתיים הרבע השלישי ונצטרך להמתין חודש אחד נוסף לפחות, אך אם בקשנו לקבל נתון מהימן לכך שתרחיש ההאטה הכלכלית מתרחק מאתנו, המדד המשולב מספק את הסחורה”.