המדד המשולב עלה ב-03%

קצב עליית המדד בשלושת החודשים האחרונים מעט מתון מזה ששרר, בממוצע, בשנה וחצי שקדמו להן

סקירה כלכלית (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

המדד המשולב למצב המשק לחודש יוני עלה ב-0.3%, קצב מעט גבוה מאשר בחודש שעבר והוא מצביע על המשך התרחבות של הפעילות במשק.

בהסתכלות רחבה יותר, קצב עליית המדד בשלושת החודשים האחרונים מעט מתון מזה ששרר, בממוצע, בשנה וחצי שקדמו להן (כ-0.4%). האטה זו נובעת מהירידות שנרשמו במספר רכיבים בחודשיים האחרונים.

המדדים לחודשים הקודמים עודכנו קלות כלפי מטה. זאת בעיקר בשל הירידה במדדי הייצור התעשייתי ומדדי הפדיון בחודש מאי.