המדינה מערערת על גזר הדין של דנקנר ושטרום

כזכור, דנקנר ושטרום הורשעו בפרשה שעניינה פעילות מסחר תרמיתית אינטנסיבית בשלושה ימי מסחר שסבבו הנפקה קריטית לחברת אי.די.בי אחזקות

נוחי דנקנר צילום: עמי שומן, פול

המדינה הגישה לבית המשפט העליון ערעור על קולת עונשם של נוחי דנקנר ואיתי שטרום, אשר הורשעו בעבירות תרמית בניירות ערך, עבירות דיווח ואיסור הלבנת הון, ונידונו ל-24 ו-12 חודשי מאסר בפועל.

בערעור נאמר כי המדינה סבורה כי לא רק שמדובר בעונשים שאינם תואמים את מגמת ההחמרה שמכתיב בעת האחרונה בית המשפט העליון, אלא שהם מסיגים לאחור את רף הענישה בעבירות תרמית בניירות ערך, הרחק מהרף הראוי שקבע המחוקק, ועוד בתיק שנסיבותיו חמורות יותר.

“הצבת רף שכזה בעבירות ניירות ערך חמורות המבוצעות על ידי הדמות החזקה ביותר במשק הישראלי, הובילה לקביעת עונשים בלתי הולמים בתיק זה, ותביא, מיניה וביה, ליצירת נורמת ענישה מקלה יתר-על-המידה בכל המקרים העתידים לבוא”, לשון הערעור.

כזכור, דנקנר ושטרום הורשעו בפרשה שעניינה פעילות מסחר תרמיתית אינטנסיבית בשלושה ימי מסחר שסבבו הנפקה קריטית לחברת אי.די.בי אחזקות בע”מ. בית המשפט המחוזי קבע בהכרעת דינו, כי היקפה של פעילות המסחר עמד על עשרות מיליוני ש”ח, והסכום שגויס בהנפקה, אשר לטובת הצלחתה נעשתה פעילות המסחר המעוותת, עמד על 321 מיליון שקלים, הנגועים במרמה.

על דנקנר, בעל השליטה ויו”ר הדירקטוריון בחברת אי.די.בי, נגזרו 24 חודשי מאסר וקנס כספי בסך 800,000 שקלים. על שטרום, איש עסקים ומומחה פיננסי, נגזרו 12 חודשי מאסר וקנס כספי בסך 500,000 שקלים.

המדינה מבקשת מבית המשפט העליון לקבוע כי מתחמי הענישה ההולמים את מעשיהם של דנקנר ושטרום עומדים על 60-36 חודשי מאסר ועל 54-30 חודשי מאסר, בהתאמה, ולהחמיר בעונשי המאסר שלהם במידה ניכרת.