הממשלה אישרה: תוגבר התחרותיות בשוק הבנקאות

השרים אישרו פה אחד את החוק של שר האוצר כחלון להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל ■ החוק סולל את כניסתם של שחקנים חדשים לענף הפיננסים והבנקאות על מנת להגדיל את התחרות

שר האוצר משה כחלון צילום: משה מילנר, לע"מ

הממשלה אישרה היום (ראשון) את הצעת החוק של שר האוצר משה כחלון להגברת התחרות בשוק הבנקאות.

החוק שיזם כחלון, מביא ליישום את המלצות הוועדה להגברת התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים אשר פירסמה לאחרונה את המלצותיה.

עיקרי החוק מתמקדים בהכנסת וביסוסם של גורמים חדשים לענפי השירותים הבנקאיים והפרדת הבנקים הגדולים מחברות האשראי על מנת להגביר את התחרות ולהוזיל את מחירים בענפים הללו.

על פי ההצעה ייאסר על הבנקים הגדולים להפיק ולתפעל כרטיסי חיוב, לסלוק עסקאות בכרטיסי חיוב ולשלוט או להחזיק בתאגיד העוסק בעיסוקים אלה. צעד זה יפריד את הבעלות של הבנקים הגדולים מחברות כרטיסי האשראי שבבעלותם וכך יאפשר להן להתחרות כשחקנים עצמאיים בשוק האשראי.

בנוסף, תוקם ועדה מייעצת שבראשה יעמדו מנכ”ל משרד האוצר ומנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל על מנת שיוכלו לערוך בדיקות תקופתיות של מצב התחרות בשוק הבנקאות ולהמליץ על צעדים נוספים הנדרשים להגברתה.