הממשלה החליטה: אסור לשווק אופציות בינאריות

על פי חוק חדש שאושר בוועדת השרים, יאסר על זירות סוחר שפועלות מישראל להציע אופציות בינאריות גם למשקיעים מחו"ל

התנגדות לאופציות הבינאריות צילום: פיקסביי

הממשלה וועדת השרים לענייני חקיקה, אישרו היום (ראשון) את הצעת החוק של שר האוצר לתיקון חוק ניירות ערך, האוסר על זירות סוחר שפועלות מישראל להציע ללקוחות מחוץ לישראל מסחר באופציות בינאריות.
הצעת החוק תועבר לאישור הכנסת ולאחר אישור הכנסת, החוק ייכנס לתוקף לאחר שלושה חודשים מיום פרסומו ברשומות.
לפני כשנה אסרה רשות ניירות ערך על זירות סוחר הפועלות מול לקוחות ישראלים לסחור באופציות בינאריות. לעמדת הרשות המסחר באופציות בינאריות דומה במהותו למשחק הימורים. מסיבה זו ומשיקולים נוספים אסרה הרשות על זירות אלה להציע ללקוחות ישראלים לרכוש אופציות בינאריות.
ואולם, על פי המצב המשפטי הקיים, זירות סוחר שפעלו מישראל רק כלפי לקוחות זרים עדיין יכלו לסחור במכשירים פיננסיים שונים, ובכלל זה באופציות בינאריות, ללא כל הסדרה או פיקוח.
בעת האחרונה הגיעו לגורמי האכיפה השונים, ובהם רשות ניירות ערך, תלונות רבות וחמורות בדבר הפסדים כספיים רבים של לקוחות ממדינות שונות ברחבי העולם, כתוצאה מפעילות מסחר בזירות סוחר ישראליות הפועלות כלפי משקיעים בחו”ל, ובאופן מיוחד בקשר של פעילות באופציות בינאריות. תופעה זו צברה תאוצה רבה ויצרה הדים שליליים נרחבים בעולם, תוך גרימת נזק תדמיתי משמעותי לישראל בכלל, ולשוק ההון בישראל בפרט.
על רקע זה פעלו רשות ניירות ערך יחד עם משרד האוצר, היועץ המשפטי לממשלה, ומחלקת הייעוץ והחקיקה במשרד המשפטים לגבש את הצעת החוק. הצעת החוק מעניקה לרשות ניירות ערך סמכויות אכיפה מסוימות בנוגע לפעילותן של זירות הסוחר המנוהלות בישראל, אך פונות רק ללקוחות מחוץ לישראל.
הצעת החוק אוסרת על זירות כאלה להציע ללקוחות בחו”ל לסחור באופציות בינאריות והיא קובעת כי הצעת מסחר באופציות בינאריות, תהווה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון, וזאת נוכח המאפיינים העברייניים שעשויים להתלוות לתעשייה זו.
גם היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בירך על אישור הצעת החוק.
בהודעה מטעמו נאמר כי “היועץ המשפטי לממשלה הנחה את גורמי האכיפה השונים לפעול למיגור התופעות העברייניות הכרוכות בזירות סוחר אלה, אשר פונות, בשנים האחרונות, בעיקר ללקוחות מחוץ לישראל. במסגרת ההשקעה באופציות בינאריות משקיעים סבורים כי הם משקיעים בנכסים פיננסיים אצל מוסד פיננסי לגיטימי, בעוד שמדובר במוצר מסוכן הדומה להימור בסיכון גבוה”.