המפקחת על הבנקים ביקרה בסניף בנק נייד ובסניף ברהט

הביקור הוא חלק משגרה קבועה של ביקורים שעורכת המפקחת ברחבי הארץ במטרה לפגוש לקוחות ועובדים ולהתרשם מאופן התנהלות הדברים בשטח

ד"ר חדווה בר, המפקחת על הבנקים (צילום: בנק ישראל)

המפקחת על הבנקים, ד”ר חדוה בר, ערכה ביקור בסניפי בנקים בנגב: סניף נייד של בנק לאומי,  שהגיע לתת שירותי בנקאות בבית אבות ביישוב עומר, וסניף בנק הפועלים ברהט.

הביקור הוא חלק משגרה קבועה של ביקורים שעורכת המפקחת ברחבי הארץ במטרה לפגוש לקוחות ועובדים ולהתרשם מאופן התנהלות הדברים בשטח.

על רקע מגמת סגירת סניפי קבע והצורך לתת מענה לאוכלוסיות המתקשות במעבר לעידן הדיגיטלי, פירסם הפיקוח על הבנקים בשנת 2016 היתר להפעלת סניפים ניידים וחלקיים. לאחרונה החלו שלושה בנקים – לאומי, פועלים ואיגוד – להפעיל סניפים כאלו.

סניף נייד מציע כמעט את כל השירותים הבנקאיים ובכלל זה, הפקדת ומשיכת מזומן, הפקדת שיקים, הפקדה לחיסכון, נטילת הלוואה, הפקת דפי חשבון, ביצוע העברות ועוד. סניפים ניידים פועלים באופן רציף ומגיעים לבתי אבות ברחבי הארץ ולישובים מרוחקים שאין בהם סניף קבוע.

המפקחת שוחחה עם עובדי הסניפים ועם לקוחות והתרשמה לטובה משביעות רצון הלקוחות ומפעילות הסניפים, בעיקר מהנגשת השירותים ללקוחות מבוגרים שמאפשר הסניף הנייד, ומהמעבר של הלקוחות בבנקאות בכל המגזרים לשימוש באמצעים הישירים בביצוע חלק גדול מהפעילויות הבנקאיות.

נמסר לה ש-50% מהפעולות הבנקאיות ברהט מבוצעות באמצעים הישירים, כגון שימוש במכשירים האוטומטיים המונגשים לציבור, באתר האינטרנט ובאפליקציה בטלפון הנייד.