המרווחים בשוק האג”ח – במגמה מעורבת

כך עולה מהסקירה החודשית של חברת 'מדרוג'

סקירה כלכלית (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

בחינת המרווחים החציוניים (בממוצע חודשי) בשוק האג”ח הקונצרני (המדורג) בישראל לחודש יולי אל מול החודש הקודם מראה, כי במגזר השקלי חל צמצום שולי במרווחים של עד כ- 4 נקודות בסיס עד לרמת דירוג של A3.il (למעט ברמת הדירוג של A2.il עם פתיחת מרווחים של 77 נקודות בסיס), כאשר המרווחים ברמות דירוג אלה הם הנמוכים ביותר מתחילת שנת 2017.

מנגד, ברמות הדירוג הנמוכות יותר חלה פתיחת מרווחים משמעותית יחסית של כ- 30 נקודות בסיס. במגזר הצמוד חלה מגמה מעורבת עם צמצום מרווחים של עד כ- 7 נקודות בסיס ברמות הדירוג שעד Aa3.il, יציבות בקבוצת ה-A.il וברמות הדירוג הנמוכות יותר (Baa1.il ומטה) חל צמצום משמעותי יותר של עד כ-20  נקודות בסיס.

התשואות החציוניות (בממוצע חודשי) בחודש יולי בהשוואה לחודש הקודם במגזר השקלי אינן מאופיינות במגמה מובהקת. בחלק מרמות הדירוג חלה ירידת תשואות של עד 10 נקודות בסיס וביתר הדירוגים ובפרט בדירוגים הנמוכים יותר חלה עליית תשואות של עד כ-20 נקודות בסיס. עקום הבסיס השקלי (חסר סיכון) שמר על יציבות ביחס לחודש הקודם. במגזר הצמוד חלה עליית תשואות של עד כ-20 נקודות בסיס עד לרמת דירוג של A3.il וירידת תשואות ברמות הדירוג הנמוכות יותר גם כתוצאה משינוי מסוים במדגם. התשואה הריאלית עלתה כמעט לאורך כל עקום הבסיס הצמוד (חסר סיכון).

עקום התשואות חסר הסיכון בארה”ב עלה לאורכו במהלך החודש החולף כאשר בחלק הקצר והארוך שינויי התשואה היו משמעותיים יותר.

הציפיות לאינפלציה משוק ההון שמרו גם החודש על יציבות מסויימת ביחס לחודש הקודם, הן בטווחים קצרים והן בטווחים בינוניים, כאשר האינפלציה הצפויה שנה קדימה עומדת על רמה נמוכה של כ- 0.6%.

מרווחי החובות הנחותים (אג”ח Coco’s) של הבנקים (אגוד, לאומי, הבינלאומי ודיסקונט) עדיין משקפים סיכון גבוה יותר ביחס לדירוג החציוני שדורגו, כאשר הפער ביניהם לבין המרווח החציוני של הדירוג שבו דורגו שמר על יציבות מסויימת (בממוצע חודשי) ביחס לחודש הקודם ונע בטווח שבין 0.2%-0.7%, כאשר המרווח של ני”ע אלו נע בטווח שבין 1.6%-1.8% באותה התקופה.

בחלוקה לפי ענפי פעילות נשמר מדרג הסיכון בין הענפים המרכזיים כאשר תשואות גבוהות יותר נצפו בענפי פעילות בעלי סיכון גבוה יותר – חברות אחזקה ונדל”ן, לעומת ענפי פעילות, המאופיינים בסיכון נמוך יותר- בנקים וחברות ביטוח, כפי שמתבטא גם במדרג המרווחים לאורך זמן. גם החודש נותרה התשואה החציונית בענפים אלו מתחת לרמה של 2.0%.

המרווחים ברוב הענפים שמרו על יציבות ביחס לחודש שעבר למעט פתיחת מרווחים של 15 נקודות בסיס בענף התקשורת בעיקר בשל השפעת אירועי חקירת רשות לני”ע על האג”חים של חברות ההחזקה השולטות בבזק.