המשטרה מזהירה: הריבית יורדת, השוק האפור מתחזק

ראש חוליית הלבנת הון ומימון טרור במשטרה אומר כי הצעת חוק הלוואות חוץ בנקאיות לא פותרת חלק מהבעיות המרכזיות בשוק

הירידה בריבית גורמת להתחזקות השוק האפור? (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

ועדת החוקה חוק ומשפט המשיכה היום (רביעי) להכין את הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות לקריאה שנייה ושלישית.

בהמשך להמלצות הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי מ-2011, מינו שר האוצר ונגיד בנק ישראל צוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית, בראשות המפקח על הבנקים. במסגרת עבודתו בחן הצוות את החסמים המעכבים את כניסתם של גופים שאינם תאגידים בנקאיים לשוק האשראי הקמעונאי, או המונעים את הרחבת פעילותם.

הצעת החוק באה בהמשך להמלצות הצוות מ-2013, ועיקרה עדכון מנגנון תקרת הריבית והרחבת תחולת החוק גם על תאגידים בנקאיים, לצד הבטחה של הגנה נאותה על הצרכנים בשוק האשראי.

 בין היתר, הוועדה דנה בשאלה האם ראוי להטיל על המלווה את הנטל להוכיח כי הוא הלווה כספים “שלא דרך עיסוק”, למשל לבן משפחה או חבר.

רפ”ק אסף וישניה, ראש חוליית הלבנת הון ומימון טרור במשטרה, טען כי “נושא ההלוואות בשוק האפור שהיום הוא שחור צמח לממדים גדולים מאוד בעשור האחרון ככל שהריבית ירדה. הקושי העיקרי של המשטרה בחקירת תיקים כאלו, בנוסף לאלימות הוא באיסוף הנתונים, ראיות, כימות כמות הלווים, סכום ההלוואה, הריבית וריבית דה ריבית שמגיעה ל-15% ומטפסת”.

“כל מצב של פתיחת חלון כמו הגדלת מעגל האנשים שפטורים מקיום החובה לערוך הסכם הלוואה בכתב שאנחנו דורשים רק מגדיל את הקושי”, הוסיף וישניה.

יו”ר הוועדה, ח”כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי) ביקש לברר איך יוכלו לדעת את הריבית במצב שבו אין הסכם בכתב, “שהרי גם לחברים אסור לקחת ריבית נשך. אדם יכול לתת הלוואה לחבר בלי לכתוב שום דבר. הנטל נותר על הגוף החוקר להוכיח שהייתה הלוואה בריבית ואם היא הייתה ריבית נשך. מוצע להפוך את נטל ההוכחה רק לגבי הוכחת חברות, שזה יחול על המלווה. איך תתגברו על זה?”

עו”ד לילך וגנר ממשרד המשפטים השיבה כי “המשימה על המשטרה לא קלה ואפשר להוכיח דרך חשבונות בנק ודרכים נוספות. נסייע למשטרה לפחות בפן הזה כדי לחסום הלוואות באמצעות אנשי קש המוצגים כ”חברים” של הלווים. מאחר והידע נמצא אצל המלווה שהכיר את הלווה הוא צריך לעורר ספק בדיוק כמו במשפט האזרחי, שזה חבר שלו”.