הסכם עבודה פיקטיבי בנמל אשדוד?

בית הדין שמע את נציגי הנהלת הנמל ונציגי ועד העובדים - וקבע שיש לבטל את אותו הסכם מאחר שהתרשם שמדובר בהצבת עובדים פיקטיביים בתפקידים מסויימים

נמל אשדוד (צילום: יעקב סער, לע"מ)

בית הדין לעבודה בבאר שבע ביטל הבוקר (שלישי) את ההסכם בין הנהלת נמל אשדוד לוועד העובדים שעסק במספר העובדים שיש לשבץ לעבודת פריקה של אניות מלט הפוקדות את הנמל.

בדיון נקבע שהצדדים סיכמו על מספר עובדים פיקטיביים שיוצבו כביכול לעבודה בזמן פריקת האניות.

הנהלת הנמל טענה שיש לפעול על פי סיכום מחודש מרץ, בו נקבע שבפריקת אוניה יוצבו שני עובדים. ההסתדרות טענה שאין תוקף לאותו הסכם מאחר שאינו מחייב בשל פגמים שנערכו בו.

בית הדין שמע את נציגי הנהלת הנמל ונציגי ועד העובדים – וקבע שיש לבטל את אותו הסכם מאחר שהתרשם שמדובר בהצבת עובדים פיקטיביים.

השופט צבי פרנקל כתב בסעיף 13 לפסק הדין כי “חוזה לתשלום שכר לעובדים פיקטיביים מבלי שהללו יידרשו לעבוד בפועל, על מנת לקנות ‘שקט’ מטעם העובדים…מהווה חוזה הנוגד את תקנת הציבור על כן הוא בטל”.

עוד כתב כי “המבקשת היא גוף ציבורי והמדובר בכספי ציבור. אין היא רשאית לעשות בכספיה ככל העולה על רוחה ולנהוג בהם כאילו היו שלה. המדובר בבזבוז כספי ציבור אשר אין לתת לו יד. גם המשיבה, אינה יכולה להסכים לבטלה של עובדיה. עליה לעודד את העובדים לעבוד בתמורה לשכרם. אשר על כן ולאור כך שמטרתו וכריתתו של החוזה נוגדות את תקנת הציבור – דינו כחוזה בטל”.

הוא הוסיף כי “בהתאם לסעיף 30 לחוק החוזים. נוסף לקביעתו שמדובר בחוזה שנוגד את תקנת הציבור, לא בלתי נמנע שמדובר אף בחוזה בלתי חוקי, אך משקבענו שיש לבטלו בשל היותו נוגד את תקנת הציבור, אין צורך לדון באי החוקיות שבו”.

בית הדין קבע שהצדדים יכנסו מועצת ייצור, בהתאם למתווה הקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים כדי לקבוע את תקני כוח האדם הנדרשים לעבודה האמורה.

מנמל אשדוד נמסר בתגובה, “חברת נמל אשדוד תלמד את פרטי החלטת בית המשפט ותפעל כדי לשמור על נורמות עבודה תקינות ומקצועיות”.