הסכם קיבוצי חדש לעובדי מעברי הגבול

ההסכם מעדכן את טבלת שכר היסוד של עובדי המעברים ב-10%, לרבות תוספת רטרואקטיבית שתשולם לעובדים בגין כל שנת 2016

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן. (צילום: דניאל בר און, דוברות ההסתדרות)

יו”ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו”ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי והממונה על השכר במשרד האוצר ערן יעקב חתמו היום (חמישי) על הסכם קיבוצי חדש שמסדיר את שכרם ותנאי עבודתם של עובדי מעברי הגבול.

ההסכם שתוקפו עד שנת 2024, יחול על כ-600 עובדים המשרתים במעברי הגבול השונים של ישראל.

 במסגרת ההסכם, טבלת שכר היסוד של עובדי מעברי הגבול תעודכן ב-10%, והעובדים יקבלו את התוספת באופן רטרואקטיבי החל מ-01.01.2016. בנוסף לכך, העובדים יהיו זכאים גם להפרשות לקופת גמל ולקרן השתלמות בגין התוספת הרטרואקטיבית. כמו כן, לטבלת שכר היסוד של העובדים, תתווסף רמת שכר נוספת.

 ההסכם הסדיר גם מענק “מעברי גבול”, המבוסס על נוכחות ועל ביצוע התפקיד. עובד שיעמוד בקריטריונים המנויים בהסכם במשך תקופה דו-חודשית, יהיה זכאי למענק בגובה 300 שקל. במידה ואותו עובד ימשיך לעמוד בתנאים לתקופה של חודשיים נוספים ברצף, יהיה זכאי למענק דו חודשי נוסף בסך 600 שקל. עמידה בקריטריונים בתקופה דו-חודשית שלישית ברצף תזכה את העובד במענק נוסף בגובה 800 שקל.

 ההסכם החדש מעגן גם את זכאותם של עובדי המעברים לגמול מינהל, בדומה לעובדים מינהליים בשירות המדינה. זכאות זו תאפשר לעובדים להשלים קורסים והשתלמויות מקצועיות ולקבל על כך תוספת לשכרם, בהתאם לכללים.