הסכם קיבוצי חדש לעובדי עמידר

ההסכם משפר באופן ניכר את תנאי העסקתם של כ-420 עובדי החברה וכולל תוספות שכר, מענקים מיוחדים לעובדי שטח ופיצוי כספי בגין מעבר עובדי המטה

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן. (צילום: דניאל בר און, דוברות ההסתדרות)

ההסתדרות, הנהלת עמידר ונציגות העובדים בחברה חתמו הבוקר (שני) על הסכם קיבוצי חדש בחברה.

ההסכם שנחתם ויחול על כ-420 עובדי החברה, הושג לאחר משא ומתן ממושך בין הצדדים, ותוקפו לשלוש שנים ממועד החתימה, קרי עד שנת 2020.

ההסכם מסדיר, בין היתר, נושאים כמו מענקים ותוספות שכר, מנגנון פיטורים הוגן ושקוף במקרים של התייעלות או צמצומים ואימוץ הסכם המסגרת שנחתם במגזר הציבורי בשנת 2016.

ההסכם הקיבוצי קובע, כאמור, כי עמידר מצטרפת להסכם המסגרת במגזר הציבורי כפי שנחתם ביולי 2016 בין יו”ר ההסתדרות אבי ניסנקורן לבין שר האוצר משה כחלון.

בהתאם לסעיף זה, הסכם המסגרת ייושם על כל פעימותיו על כלל עובדי עמידר אשר יהיו זכאים לתוספת שכר חודשית שקלית חדשה בסכום אחיד, בהתאם לסכומים המפורטים בהסכם.

תוספות השכר המוענקות לעובדים מכוח הסכם המסגרת, בפעימות יולי 2016, וכן פעימות במועדים נוספים שנקבעו טרם החתימה על ההסכם הקיבוצי, תינתנה לעובדים בנוסף להפרשים והפקדות רטרואקטיביות.

בהתאם להבנות המעוגנות בהסכם, הוסדר גם מענק עבודת שטח שיינתן לכ-170 עובדים המשתייכים לשתי קבוצות עובדים המבצעים עבודת שטח כמוגדר בהסכם.

עוד הוגדר בהסכם כי כ-140 עובדי המטה, עובדי מחוז מרכז ועובדי חטיבת ר”פ מרכז, אשר עברו לבניין ההנהלה החדש, למעט העובדים שהחלו לעבוד בחברה לאחר המועד שבו כבר היה ידוע על המעבר ואשר יקבלו מענק מופחת, יקבלו מענק חד-פעמי בסך 2,200 שקלים.

יו”ר ההסתדרות אבי ניסנקורן אמר כי “ההסכם החדש משפר את תנאי העובדים ומחזק את ביטחונם הכלכלי והתעסוקתי. אימוץ הסכם המסגרת כחלק מההסכם החדש, מביא עמו גם בשורה של צמצום פערים והגברת השוויון בחברה”.