הסכם קיבוצי ראשון בחברת הביטוח שירביט

בין סעיפי ההסכם: העלאת שכר המינימום בחברה, הפרשה לקרן השתלמות בהתאם לוותק, תוספת ימי חופשה והבראה, שיפור בתשלום דמי מחלה, העברת עובדים שעתיים להעסקה על בסיס חודשי ומתן קדימות למועמדים פנימיים בתהליכי איוש משרות

חתימת ההסכם בשירביט, היום צילום: דוברות ההסתדרות

ההסתדרות והנהלת שירביט חברה לביטוח חתמו היום (חמישי) על הסכם קיבוצי ראשון, החמישי במספר בענף הביטוח לאחר הסכמים קודמים שנחתמו בכלל, מגדל, AIG והפניקס.

החתימה על ההסכם הגיעה לאחר מו”מ שהחל עם התאגדותם בהסתדרות של כ-250 עובדי שירביט, שהמטה שלה ממוקם בנתניה.

תוקפו של ההסכם שנחתם הוא למשך שלוש שנים. כחלק ממנו נקבע כי החברה תעניק לעובדים חדשים מעמד קביעות בתוך שנתיים וחצי.

במקביל עובדים קיימים בוותק מעל שנה וחצי, יקבלו קביעות עם החתימה על ההסכם.

 בנוסף לכך, ההסכם מעביר להעסקה על בסיס חודשי את כל העובדים אשר הועסקו עד עתה על בסיס שעתי ואשר השלימו שלוש שנות עבודה בחברה.

שכר המינימום בשירביט יועלה באופן מיידי ל-5,000 שקלים, גבוה מהקבוע בחוק. זוהי למעשה הקדמה של הפעימה השלישית בתהליך העלאת שכר המינימום במשק, אותו יזמה ההסתדרות.

ההסכם מסדיר מתן קדימות למועמדים פנימיים בתהליכי איוש משרות. לצד זאת הוא מסדיר מנגנונים שונים ומשותפים להנהלה, להסתדרות ולוועד העובדים  בכל הקשור לסיום עבודתם של עובדים בחברה.

סעיפים נוספים עליהם הסכימו הצדדים קובעים כי כל עובד יקבל יום חופשה ויום הבראה נוספים מעבר לקבוע בחוק. בנוסף, החל מיום המחלה השני העובדים יקבלו 100% מהשכר.

עוד נקבע כי עובדות יקבלו “שעת הנקה” במשך 12 חודשים מיום הלידה וכן שמדי שנה תעמיד שירביט תקציב רווחה לטובת העובדים שעל אופן ניצולו יוחלט בשיתוף ועד העובדים.

בסעיף ההפרשות הפנסיוניות נקבע בהסכם כי החברה תפריש על חשבונה 6.25% (שיגדלו ל-6.5% החל מ-1.1.2017) לעובדים שלהם קרן פנסיה חדשה ו-6% מהשכר המבוטח לפיצויי פיטורים.

העובדים יפרישו מצדם 5.75% מהשכר המבוטח לתגמולים (ו-6% החל מ-1.1.2017). שיעורים דומים יופרשו לעובדים שלהם קופת גמל או קופת ביטוח שאינה קרן פנסיה.

לעובדים שלהם קרן פנסיה מקיפה ותיקה יופרשו 20.5% – 13.5% הפקדות על חשבון המעסיק ו-7% הפקדות על חשבון העובד.

לכל עובד שצבר ותק של שנתיים תיפתח קרן השתלמות, שההפרשות אליה יוגדלו בהתאם לוותק ויגיעו עד ל-7.5% השתתפות מעביד ו-2.5% השתתפות עובד.