הסכם שכר חדש לעובדי פרטנר

ההסכם מסדיר את הפרק הכלכלי שגובש בהסכם הקיבוצי הראשוני בחברה ומאריך את תוקפו עד סוף 2018

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן. (צילום: דניאל בר און, דוברות ההסתדרות)

הסכם קיבוצי חדש לעובדי חברת פרטנר. ההסכם שנחתם היום ממשיך את ההסכם הראשוני שהושג בחברה במרץ 2016 ומסדיר את החלק הכלכלי של ההסכם שעומד לפוג בשבועות הקרובים.

בהתאם להסכם שנחתם, תוקפו של הפרק הכלכלי הוארך עד סוף 2018 והוא יחול על כ-3,000 עובדים.

במעמד טקס החתימה על ההסכם, שנערך בעת ביקורו של יו”ר ההסתדרות במשרדי פרטנר, השתתפו חברי הוועד, נציגי ההנהלה ונציגי איגוד עובדי הסלולר האינטרנט וההיי-טק.

ההסכם כולל בין היתר תוספת שכר בגובה ממוצע של 6% לשנתיים לעובדים שהוותק שלהם בחברה גדול משנה וחצי, הגדלת תשלום המעסיק לרכיב התגמולים בפנסיהלמקסימום של 7.5% לעובדים שהוותק שלהם גדול משנתיים, הגדלת תקציב הרווחה למען כלל עובדי החברה והגדלת תקציב קרן המלגות שהקימה פרטנר במסגרת ההסכם הקיבוצי הראשוני לטובת הסטודנטים שעובדים בחברה.

כמו כן, על פי ההסכם החדש שכר המינימום בחברה לא יפחת מ-7% מעל לשכר המינימום הקבוע בחוק, וזאת בנוסף לעדכונים הצפויים בשכר המינימום במשק בשנים הקרובות.ההסכם מתייחס גם להשתתפות העובדים ברווחי החברה ומסדיר את מענקי השיתוף ברווחים לשנים 2017-2018.

ההסכם החדש מגדיל את תשלום החברה לעובדים בגין ביצוע כוננויות, מוסיף יום בחירה וערבי חג על חשבון המעסיק, מאפשר שדרוג רכב חברה  וכולל תוספת קייטנות בחודשי הקיץ.

בשורה נוספת שנושא ההסכם, היא המשך ההטבות שהושגו בהסכם הראשוני, לרבות הגדלת ערך יום ההבראה ל-500 שקל, קרן השתלמות לעובדים שהשלימו שלוש שנות ותק בחברה עם שיעור הפרשה מקסימלי מטעם המעסיק, והגדלת בסיס ההפרשות לפנסיה על כלל התמריצים.

יו”ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, אמר כי “נקודת הפתיחה של המו”מ על הפרק הכלכלי הייתה מחויבות משותפת של הצדדים להשלים את מהפיכת הזכויות של עובדי פרטנר, כפי שיצאה לדרך בהסכם הראשוני. הסכם זה ממשיך לחזק את עובדי החברה, מתוך תפיסה כי העובדים הם שותפים מלאים להצלחתה של פרטנר”.

מנכ”ל פרטנר, איציק בנבנישתי הוסיף, “ההסכם שנחתם היום משלים הסכם קיבוצי ראשון בפרטנר, וכעת פנינו קדימה, ביחד, אל האתגרים שעוד לפנינו. שנת 2017 היא שנה מהותית עבור החברה, ואני שמח שאנחנו יוצאים אליה ביחד, מוכנים להסתער. אין לי ספק שגם בשנים הבאות, נמשיך לבסס את מעמדה של פרטנר כחברה שהעובדים גאים ושמחים לעבודה בה”.

קרן אופק, יו”ר ועד פרטנר ציינה כי “זהו אחד הימים החשובים והמשמעותיים עבור עובדי פרטנר. היום השלמנו את המשימה וחתמנו על המשכו של ההסכם הכלכלי שחלקו הראשון נחתם במרץ 2016. הסכם זה מעגן את ההטבות להן זכאים עובדי החברה וכולל בתוכו הישגים משמעותיים נוספים”.