הפחתה בפליטת חומרים מזהמים על ידי מפעלים

המשרד להגנת הסביבה את מרשם הפליטות המציג את פליטות המזהמים של למעלה מ-540 המפעלים הגדולים בישראל

מפחיתים את זיהום האויר (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

כמה מזהמים נפלטים מהמפעלים שליד הבית שלכם? המשרד להגנת הסביבה מפרסם זו השנה הרביעית את מרשם הפליטות של המפעלים בישראל (מפל”ס), הכולל מידע מקיף אודות פליטות מזהמים לאוויר, לים, לקרקע ולמקורות מים.

המפל”ס מציג הפחתות משמעותיות (14%-52%) בפליטת חומרים מזהמים לאוויר בין 2012 ל-2015, כתוצאה מדרישות המשרד להגנת הסביבה בהיתרי הפליטה של המפעלים, וכן כתוצאה מהגברת השימוש בגז טבעי לייצור חשמל ובתעשייה.

עם זאת, בשנת 2015 חלה התמתנות בהפחתות, מאחר ופסקה העלייה בשימוש בגז טבעי בתעשייה. זאת, עקב השלמת חיבור הצרכנים הגדולים לצנרת ההולכה ועיכוב בחיבור מפעלים נוספים לצנרת החלוקה מסיבות תשתיתיות וכלכליות.

יצוין, כי אף שישראל עשתה כברת דרך לצמצום הזיהום, הפליטות ליחידת תוצר בישראל עדיין גבוהות מהפליטות במדינות האיחוד האירופי.

המקור המרכזי לפליטות מזהמים לאוויר נותר תחנות הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון, שעדיין פועלות ללא מתקנים מתקדמים להפחתת מזהמים.

המפל”ס כולל גם מידע על פליטות בתקלות. בשנת 2015 דיווחו 65 מפעלים על פליטות בתקלות (כ 12% מהמדווחים). הפליטה הבולטת ביותר היא של כ-300 טון חומר אורגני נדיף ממפעל כרמל אולפינים במפרץ חיפה.

יצוין, כי על פי צו שהוציא המשרד למפעל כאו”ל בחודש מרץ 2016, נדרש המפעל לתקן את הדליפות שנתגלו.

בעקבות הצו בוצע שיפוץ במפעל והוחלפו מאות רכיבי ציוד ברכיבים מופחתי פליטות. המשרד משלים בימים אלו את בדיקת עמידת המפעל בצו כנדרש.

במהלך הרבעון הרביעי של השנה יפרסם המשרד את מדד ההשפעה הסביבתי, המהווה מדד סיכון סביבתי של חברות תעשייתיות בישראל.

המדד נועד לייצג את ההשפעה הסביבתית של החברות באמצעות שקלול פרמטרים שונים, כגון: כמות החומרים המזהמים או הפסולת הנפלטים או מועברים (מפל”ס), רמת הציות של החברות לדין הסביבתי, סיכונים הנובעים משימוש בחומרים מסוכנים וקרבה לאוכלוסייה ומקורות מים.