הפיקוח על הבנקים החליט: הפחתת עמלות עו”ש לאזרחים ותיקים ובעלי מוגבלויות

200,000 אזרחים ותיקים ואזרחים עם מוגבלויות הועברו לפי דרישת הפיקוח על הבנקים למסלול עמלות מוזל בבנק בו הם מנהלים את חשבונם ■ הם ויחסכו עשרות עד מאות שקלים לשנה, בסכום מצטבר של 36 מיליוני שקלים מדי שנה

ד"ר חדווה בר, המפקחת על הבנקים (צילום: בנק ישראל)

בתחילת החודש, נכנסה לתוקף ההוראה של הפיקוח על הבנקים שחייבה את הבנקים לצרף באופן יזום חשבונות של אזרחים ותיקים ואזרחים עם מוגבלויות לשירות המסלולים הבסיסי.

שירות זה ניתן בעלות של 10 שקלים לחודש – וכולל 10 פעולות בערוץ ישיר ופעולת פקיד אחת לחודש. הצירוף של החשבונות נעשה על ידי הבנקים בתום הליך סריקה שבמסגרתה זוהו החשבונות שההצטרפות לשירות המסלולים הבסיסי משתלמת עבורם מבחינת החיסכון הכספי.

בסריקה הנוכחית צורפו לשירות המסלולים הבסיסי כ-200,000 חשבונות, ויחסכו באופן מצטבר ללקוחות הבנקים 36 מיליוני שקלים בשנה. בממוצע החיסכון בעמלות מהמעבר היזום מוערך בסכום הנע בין עשרות למאות שקלים בשנה לחשבון בודד.

בהתאם לתיקון שיזם הפיקוח על הבנקים, הבנקים יידרשו לחזור ולבצע אחת לשנה, בחודש מרץ, סריקה מחודשת לאיתור חשבונות נוספים של לקוחות ותיקים ולקוחות עם מוגבלויות ולצרפם לשירות המסלולים הבסיסי.

המפקחת על הבנקים אמרה, “החלטנו להתערב ולסייע באופן פרואקטיבי לאזרחים ותיקים ואזרחים עם מוגבלויות בישראל – ובכך נחסכו כ-36 מיליוני שקלים בשנה מהתשלום עבור שירותים בנקאיים בסיסיים לשתי אוכלוסיות מוחלשות. אני קוראת ליתר אזרחי המדינה וגם לעסקים הקטנים לבדוק מול הבנק שלהם האם משתלם להם לעבור למסלול העמלות שיזם הפיקוח על הבנקים ולחסוך כך עשרות ועד מאוד שקלים בשנה”.