הפיקוח על הבנקים מחדד את דרישותיו בנוגע לפעילות הבנקים בחו”ל

ההוראה מחייבת את התאגידים הבנקאיים לבחון מחדש ולהגדיר את אסטרטגית הפעילות שלהם בחו"ל, ומחייבת אותם להדק ולחזק את הבקרה על השלוחות, באמצעות הפעלת מנגנוני ניהול סיכונים וביקורת פנימיים וחיצוניים

ד"ר חדווה בר, המפקחת על הבנקים (צילום: בנק ישראל)

הפיקוח על הבנקים מפרסם היום (רביעי) טיוטת הוראה חדשה בנושא “פיקוח על שלוחות בחו”ל”.

ההוראה, אשר מתווספת על הנחיות קיימות בנושא ועל הוראה מרכזית בנוגע לניהול הסיכון בפעילות חוצת גבולות משנת 2015,  מחייבת את התאגידים הבנקאיים לבחון מחדש ולהגדיר את אסטרטגית הפעילות שלהם בחו”ל, ומחייבת אותם להדק ולחזק את הבקרה על השלוחות, באמצעות הפעלת מנגנוני ניהול סיכונים וביקורת פנימיים וחיצוניים.

המפקחת על הבנקים, ד”ר חדוה בר מספרת כי “בשנים האחרונות בנקים בכל העולם מיקדו וצמצמו את פעילותם במדינות זרות, מתוך הבנה שפריסה רחבה חושפת אותם לסיכונים של אי ציות לחוקים ורגולציה מקומיים. כידוע, התממשות הסיכונים הובילה לחקירות וקנסות גדולים, ובישראל הדבר בא לידי ביטוי בחקירות של הרשויות האמריקאיות כנגד שלושה בנקים בנושא העלמות מס על-ידי לקוחות”.

“לנוכח זאת ועל רקע צעדים פיקוחיים, הבנקים הישראלים צמצמו משמעותית את פעילותם בחו”ל בשנים האחרונות. כצעד משלים לצמצום זה אנו דורשים מהבנקים לבחון שוב את הפעילות שנותרה בחו”ל, לצמצם אותה למספר קטן של מדינות ושלוחות מרכזיות, באופן שיאפשר הקצאת משאבים מתאימה – בהיקף ובאיכות – לצורך ניהול הולם של הסיכונים והיבטי הציות”, מוסיפה בר.

הוראה זו משלימה את הוראת הפיקוח בנושא “ניהול סיכונים הנובעים מפעילות חוצת גבולות של לקוחות” משנת 2015,  שכבר הובילה לשיפור בניהול הסיכונים בשלוחות הבנקים בחו”ל ומול תושבי-חוץ בעלי חשבונות בבנקים בישראל, וכן לסגירת שלוחות ולצמצום משמעותי של פעילות הבנקים הישראליים בחו”ל. ההוראה כוללת דרישות חדשות למיקוד הפעילות בחו”ל וחיזוק ניהול הסיכונים בשלוחות, לצד איגום וחידוד של עקרונות מרכזיים, הנוגעים לניהול סיכונים קבוצתי ולפיקוח על שלוחות חו”ל, המופיעים בהוראות הקיימות.