הפיקוח על הבנקים מפשט את הסכמי האשראי בין הבנקים ללקוחות

ההוראה נועדה להקל על הלקוח בקריאת הסכמי אשראי, לאפשר לו להכיר את התנאים המהותיים של האשראי ולהשוות בין מוצרי האשראי המוצעים לו ביתר קלות.

ד"ר חדווה בר, המפקחת על הבנקים (צילום: בנק ישראל)

הפיקוח על הבנקים פרסם היום (שלישי) הוראת ניהול בנקאי חדשה אשר עוסקת בפישוט הסכמים ללקוח. ההוראה קובעת פורמט אחיד ותמציתי שיוצג ללקוח, בדף הראשון להסכם אשראי, הכולל את הפרטים הספציפיים והמהותיים שבהסכם.

ההוראה נועדה להקל על הלקוח בקריאת הסכמי אשראי, לאפשר לו להכיר את התנאים המהותיים של האשראי ולהשוות בין מוצרי האשראי המוצעים לו ביתר קלות. ההוראה מהווה יישום של דרישות חוק אשראי הוגן, שיכנס לתוקפו בנובמבר 2018, לפיו הוסמך הפיקוח על הבנקים לקבוע טפסים לגילוי פרטים בהסכמי האשראי השונים.

לקראת הוצאת ההוראה עמד הפיקוח על הבנקים בקשר עם רשות שוק ההון, מתוך מטרה משותפת שגם הסכמי אשראי שלקוחות חותמים עם גופים חוץ בנקאיים, עליהם מפקחת רשות שוק ההון, יהיו בפורמט זהה. הדבר יקל על הלקוח בהשוואה בין החלופות. רשות שוק ההון תפרסם בהמשך מתווה דומה של פישוט הסכמים.

המפקחת על הבנקים, ד”ר חדוה בר אמרה כי “הפיקוח רואה חשיבות רבה ביכולתם של הלקוחות להבין הסכמים עליהם הם חותמים עם הבנקים. כיום הסכמים אלו ארוכים ומורכבים, ואנו מקווים שההוראה החדשה תסייע לציבור להבין את פרטיהם טוב יותר. בשלב ראשון התמקדנו בהסכם למתן אשראי שהוא הסכם שכיח ומרובה פרטים”.