הציבור הגדיל את היקף נטילת המשכנתאות

בבנק ישראל מציינים כי נרשמה עלייה של ממש בריבית על המשכנתאות, אך "בראייה ארוכת טווח הריבית על המשכנתאות נמוכה מזו ששררה במשק בשנים האחרונות, גם לאחר עלייתה".

משכורות (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

כתוצאה מעליית מחירי הדירות בשנים האחרונות, הציבור הגדיל משמעותית את היקף המשכנתאות שנטל, את גודל המשכנתא הממוצע ואת משך המשכנתא הממוצע – כך עולה מהסקירה החצי שנתית של מערכת הבנקאות שתפורסם במלואה בקרוב.

על פי הסקירה, מערכת הבנקאות בישראל הגדילה את החשיפה לענף הדיור והבניה מכ-35% לכ-45% מהנכסים מ-2008 ועד היום.

עוד עולה מנתונים כי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פעל בשנים האחרונות להטלת מגבלות שיצמצמו את הסיכון במשכנתאות – הסיכון של הלווים ושל הבנקים, ובכך יצמצמו את ההשלכות של סביבת הריבית העולמית והמקומית הנמוכה על שוק האשראי לדיור.

בסקירה נכתב כי “כתוצאה מעליית הסיכונים בשוק האשראי לדיור, ומדיניות הפיקוח על הבנקים שפעלה לאחרונה להפנמת סיכונים אלו על ידי הבנקים, וכן לנוכח הדרישות להלימות ההון שנועדו לשמור על יציבות המערכת הבנקאית בכללותה – נרשמה עליה נוספת בריבית על המשכנתאות”.

“בראייה ארוכת טווח”, מוסיפים בבנק ישראל, “הריבית על המשכנתאות נמוכה מזו ששררה במשק בשנים האחרונות, גם לאחר עלייתה”.