הצלחה לרבוע כחול נדל”ן: גיוס של כ-250 מיליון שקלים

מוטי בן משה, יו"ר רבוע כחול נדל"ן ובעל השליטה: "אני מאמין בפוטנציאל העסקי הרב כמו גם באפשרויות לפיתוח והרחבת פורטפוליו הנכסים של החברה".

מוטי בן משה צילום: יח"צ

הצלחה לחברת רבוע כחול נדל”ן, שבשליטת מוטי בן משה, בשלב המוסדי להרחבת אגרות חוב סדרה ה’.

החברה, בניהולו של זאב שטיין, גייסה כ-250 מיליון שקל בתשואה אפקטיבית של כ-2.2%.

במסגרת המכרז המקדים למשקיעים מוסדיים, שנערך אתמול, להרחבת סדרה ה’ התקבלו ביקושי יתר של כ-620 מיליון שקל מצד המוסדיים, והחברה החליטה להיענות לכ-250 מיליון שקל.

אגרות החוב של רובע נדל”ן מדורגות A2.il על ידי מידרוג באופק יציב.

ההנפקה נועדה לצורך המשך יישום תוכניות היזמות של החברה והרחבת פורטפוליו הנכסים המניבים. בנוסף, מתכוונת רבוע כחול נדל”ן לפעול לבחינת המשך הזדמנויות עסקיות לצמיחה וניצול היתרונות התחרותיים של הנהלת החברה.

את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום, ולצדם קונסורציום החתמים פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס, ברק קפיטל ומנורה חיתום.

במסגרת המכרז המוסדי, הוגשו הזמנות לרכישת כ-620 מיליון שקלים ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ה’), הצמודות למדד המחירים לצרכן, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בהיקף של כ- 250 מיליון שקלים ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ה’).

אג”ח סדרה ה’ הינה סדרה למח”מ של כ-4.8 שנים. נושא ריבית צמודה של 3.3%, המשולמת פעמיים בשנה, בחודשים מאי ונובמבר, וקרן האג”ח נפרעת בארבעה תשלומים שנתיים שווים בגובה של 7.5% בחודש מאי בשנים 2018-2021 ושני תשלומים בגובה של 35% בחודש מאי של השנים 2022-2023.

מוטי בן משה, יו”ר רבוע כחול נדל”ן ובעל השליטה בחברה, אמר בתום ההנפקה, “אנו מודים לשוק ההון על האמון שנתן בחברת רבוע כחול נדל”ן וביעדיה העסקיים, ונפעל כדי להמשיך ולהשיא ערך למשקיעים. אני מאמין בפוטנציאל העסקי הרב בעסקיה הקיימים של רבוע כחול נדל”ן, כמו גם באפשרויות לפיתוח והרחבת פורטפוליו הנכסים של החברה”.