הקבינט קיבל המלצות בנוגע לחלופות לייבוא האמוניה

חברי הקבינט החליטו לקבל את המלצת הוועדה, המבוססת אף היא על עמדות הגורמים הביטחוניים, לפיה קיימת עדיפות ביטחונית מסוימת לחלופה של יבוא אמוניה באמצעות אנייה קטנה בהזרמה ישירה

מיכל אמוניה צילומים: דורון להב, איגוד ערים אשדוד חבל יבנה

הקבינט המדיני-ביטחוני, החליט היום (ראשון) פה אחד לקבל את המלצות ומסקנות “הוועדה לבחינת עמידתן של החלופות לייבוא האמוניה לישראל (בטווח הזמן הקרוב), בקריטריונים הביטחוניים המתייחסים לעתות שגרה”.

המלצות הוועדה נסמכו באופן מלא על סקירות מקצועיות ועמדות כתובות של הגופים הביטחוניים אשר סקרו בפני הוועדה את האיומים השונים, סבירות התממשותם וכן את המענה הקיים בידי הרשויות המוסמכות להגנה מפני איומים אלו.

לאור עמדות הגופים הביטחוניים נקבע כי שלוש החלופות לייבוא אמוניה לטווח הזמן הקרוב שנמצאו קבילות על- ידי המשרד להגנת הסביבה, קבילות גם מהבחינה הביטחונית.

בנוסף, חברי הקבינט החליטו לקבל את המלצת הוועדה, המבוססת אף היא על עמדות הגורמים הביטחוניים, לפיה קיימת עדיפות ביטחונית מסוימת לחלופה של יבוא אמוניה באמצעות אנייה קטנה בהזרמה ישירה.

יצוין כי נציג עיריית חיפה ונציג עמותת צלול שהיו חברים בוועדה בחרו לפרוש מהוועדה לאחר סיום עבודתה ולפני שמסקנותיה הוגשו לקבינט תוך שהם מתנגדים להמלצותיה ומסקנותיה של הוועדה.