הקלות לחברות כרטיסי האשראי שיופרדו מהבנקים

הפיקוח על הבנקים מפרסם הקלות לחברות כרטיסי האשראי שיופרדו מהבנקים כחלק מהרפורמה להגברת התחרות בבנקאות

כרטיסי אשראי. (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

הפיקוח על הבנקים מפרסם היום (ראשון) טיוטות של תיקוני הוראות הכוללות התאמות והקלות בהוראות בכל הנוגע לחברות כרטיסי אשראי ולפעילות בכרטיסי חיוב, שיקלו על פעולת חברות אלו ביום שלאחר היפרדותן מהבנקים.

תיקונים אלו הם צעד נוסף במסגרת הצעדים שנוקט בנק ישראל בכדי לקדם את יישום הרפורמה להגברת התחרות.

המפקחת על הבנקים, ד”ר חדוה בר, אמרה כי “הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות רבה בהצלחת הרפורמה להגברת התחרות ובתוך כך לצעד של הפרדת שתי חברות כרטיסי האשראי. כפי שאמרנו לא פעם, בכוונתנו לתת “רוח גבית” לחברות המופרדות כדי לאפשר להן להפוך לחברות עצמאיות, בעלות מודל עסקי בר קיימא, היכולות להוות תחרות בתחום אמצעי התשלום ובתחום האשראי, לתת ערך למשקי הבית ולעסקים הקטנים, וגם להיכנס בהמשך לפעילות בתחומים פיננסיים נוספים”.

“ההוראות שפרסמנו היום יקלו על החברות המופרדות בעיקר בתחום צורכי המימון ועלויות המימון, וזאת בהמשך להקלות שהפיקוח נתן לחברות בתחום דרישות ההון ופרסום העמלה הצולבת לשנים הקרובות- ליצירת ודאות עסקית”, הוסיפה בר.

המטרה העיקרית של התיקונים הנה להקל באופן משמעותי על צורכי המימון השוטפים (הנזילות) של חברות כרטיסי האשראי ולאפשר להן לגוון את מקורות המימון הנוכחיים.

בבנק ישראל אומרים כי ההקלות מתווספות להקלות שניתנו לחברות בעבר בנושא יחסי ההון שעליהן להחזיק בהשוואה לבנקים ועולות בקנה אחד עם גישה של פיקוח מבוסס סיכון, המטילה דרישות מקלות יותר על גופים קטנים שהסיכון שנשקף ליציבות המערכת הפיננסית מפעילותם הוא קטן יותר.