הראל השלימה גיוס של כ-250 מיליון שקלים באג”ח

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, מחיר הסגירה ליחידה נקבע על 1,000 שקל, המשקף תשואה של כ- 2.28% - נמוך מתשואת איגרות החוב בבורסה

יאיר המבורגר יו"ר קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, צילום: ורדי כהנא

הצלחה בהנפקת אגרות החוב של קבוצת הראל השקעות. חברת הבת, הראל הנפקות, השלימה בסוף השבוע גיוס בסך של כ-250.1 מיליון שקלים.

במסגרת השלב המוסדי, זכתה החברה לביקושים בהיקף של כ-850 מיליון שקל, פי 3.5 מהסכום שבחרה לגייס.

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, מחיר הסגירה ליחידה נקבע על 1,000 שקל, המשקף תשואה של כ- 2.28% – נמוך מתשואת איגרות החוב בבורסה.

הראל ביצעה את הגיוס באמצעות הרחבת סדרות אג”ח (סדרות ט’ ו-י’), שהינן סדרות הצמודות למדד המחירים לצרכן, והמדורגות בדירוג של AA-  עם אופק יציב על ידי מעלות.

סכום הגיוס יופקד בהראל ביטוח, אשר התחייבה כלפי הנאמן לאגרות החוב (סדרות ט’-י’) למלא אחר תנאי התשלום של אגרות החוב. כמו כן אגרות החוב, שהונפקו במסגרת הרחבת הסדרה, הוכרו על ידי הממונה על שוק ההון כהון משני בידי הראל.

את ההנפקה הובילה לידר הנפקות ולצידה קונסורציום חתמים הכולל את דיסקונט חיתום והנפקות, אקסלנס-נשואה חיתום, ברק קפיטל חיתום, לאומי פרטנרס חתמים ומגדל חיתום.

קבוצת הראל סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2016 עם רווח כולל של 163 מיליון ש”ח,  כאשר הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של 2016, גדל בכ-37%  והסתכם בכ- 205 מיליון ש”ח.