הרווח הנקי של בנק דקסיה: 33 מיליון שקלים

הבנק פרסם את התוצאות הכספיות למחצית הראשונה של השנה ■ הכנסות הריבית, נטו, גדלו בכ- 22% לעומת החציון הראשון בשנת 2015

בנק דקסיה צילום: יח"צ

בנק דקסיה ישראל פרסם היום (שלישי) את התוצאות הכספיות למחצית הראשונה של 2016.

הרווח הנקי של הבנק במחצית הראשונה של 2016 הסתכם ב-32.8 מיליון שקלים לעומת 35.7 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, שהושפעה מרווחים גבוהים ממימוש ניירות ערך.

בנטרול הרווחים ממימוש ניירות ערך זמינים למכירה, הרווח הנקי של הבנק עלה ב-42% בהשוואה לחציון הראשון אשתקד.

מגמת הגידול ברווח השתקפה גם בהשוואת הרווח הנקי של המחצית הראשונה בשנת 2016 שעלה ב 42.0% לעומת המחצית השנייה של שנת 2015.

ההכנסות מריבית, נטו הסתכמו במחצית הראשונה של 2016 ב-62.3 מיליון שקלים, לעומת 51.2 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-21.7%.

ההכנסות מימון שאינן מריבית הסתכמו ל-7.3 מיליוני ₪ במחצית הראשונה של 2016, לעומת 24.2 מיליוני שקלים, כולן בגין מימוש ניירות ערך במחצית הראשונה אשתקד.

שיפורים ביחסים פיננסיים 

נרשם שיפור בשורה של יחסים פיננסיים במחצית הראשונה של 2016, לעומת שנת 2015:

  • פער הריבית עלה ל 1.4% לעומת 1.2% בשנת 2015.
  • יחס היעילות של הבנק, המבטא את היחס בין ההוצאות התפעוליות לבין סך ההכנסות, השתפר והגיע במחצית הראשונה של 2016 ל-32.3%, לעומת 40.5% בשנת 2015. יחס היעילות של הבנק הוא הטוב ביותר במערכת הבנקאות בישראל.
  • התשואה להון הגיעה ל 7.5%, לעומת 6.9% בשנת 2015.

סך המאזן עמד בתום יוני השנה על כ-9.0 מיליארד שקלים, לעומת כ-9.1 מיליארדים בתום שנת 2015.

ההון העצמי של הבנק עמד בתום המחצית הראשונה של 2016 על 921.1 מיליון שקלים, לעומת 887.9 מיליון שקלים בסוף שנת  2015 – גידול של 3.7%.

מנכ”ל בנק דקסיה ישראל, אוליבייה גוטמן הבהיר כי “מוקד מאמצי הבנק ב 2016 הוא ביישום התכנית האסטרטגית החדשה שהושקה, שמטרתה הרחבת פעילות הבנק, תוך גיוון תיק האשראי ושמירה על מעמדו המרכזי של הבנק בתחום האשראי לסקטור המוניציפאלי”.

“כחלק מיישום הקו האסטרטגי החדש נעשו השנה מספר צעדים מרכזיים, ובהם רכישת שיפויים מבנק מקומי ומכירת הלוואה במטרה להתמודד עם מגבלת החשיפה ללווים גדולים”, הוסיף גוטמן.