הרווח הנקי של בנק הפועלים: 699 מיליון שקלים

בנק הפועלים פירסם דוחות כספיים לרבעון השלישי של שנת 2016: התשואה להון עמדה על 8.3% והבנק מעלה את שיעור חלוקת הדיבידנד ל-30%

כסף )(צילום אילוסטרציה: פיקסביי

בנק הפועלים פרסם היום (שני) את הדו”חות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2016.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2016 הסתכם ב-699 מיליון שקלים בהשוואה ל-802 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הושפע בגין ההפרשה שביצע הבנק, בקשר עם חקירת הרשויות האמריקאיות, בסך של כ-255 מיליון שקלים.

שיעור תשואת הרווח הנקי להון עצמי הגיע ברבעון השלישי של 2016 ל-8.3% בהשוואה ל-10.4% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח המימוני מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי של 2016 ב- 2,144 מיליון שקלים בהשוואה ל- 2,128 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.