הריבית במשק נותרה גם החודש ללא שינוי

הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש נובמבר 2016 ללא שינוי ברמה של 0.1%

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג צילום: לע"מ

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל בראשות הנגידה קרנית פלוג החליטה להותיר על כנה את הריבית במשק ברמה של 0.1%, על פי ציפיית מרבית הגורמים במערכת הכלכלית.

בוועדה אמרו כי “ההחלטה להותיר את הריבית לחודש נובמבר ללא שינוי ברמה של 0.1%, עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה להחזיר את האינפלציה אל תוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית”.

“הוועדה המוניטרית ממשיכה להעריך שלאור סביבת האינפלציה, ההתפתחויות בכלכלה העולמית, בשער החליפין, וכן במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים, המדיניות המוניטרית תיוותר מרחיבה למשך זמן רב”, לשון הודעת הוועדה.

הוועדה המוניטרית סבורה עוד כי הסיכונים להשגת יעד האינפלציה נותרו גבוהים. |”בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם, ובשווקים הפיננסיים. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו, ויבחן את הצורך בשימוש בכלים שונים, על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכלל זה שוק הדיור”, נאמר בהודעה שהתפרסמה לאחר קביעת הריבית.