הריבית במשק – נותרה ללא שינוי

הועדה המוניטרית החליטה ב-6 לאפריל 2017 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג צילום: לע"מ

הועדה המוניטרית של בנק ישראל, בראשות הנגידה קרנית פלוג, החליטה היום (חמישי) שלא לשנות את רמת הריבית במשק ולהותירה על 0.1%.

בוועדה הסבירו כי ההחלטה התקבלה משו שנמשכת מגמת העלייה המתונה באינפלציה השנתית, וזו מושפעת בעיקר משינוי המגמה במחירי האנרגיה. עם זאת, הייסוף צפוי לדחות את חזרת האינפלציה ליעד, והוא הביא גם לירידת הציפיות לאינפלציה לטווחים הקצרים. הציפיות לאינפלציה (פורוורד) לטווחים הבינוניים מעוגנות בתוך היעד, והציפיות לטווחים הארוכים –  סביב מרכז היעד.

עוד אמרו כי על פי האינדיקטורים לפעילות הריאלית ניתן להעריך שבניכוי ההשפעה החריגה של יבוא כלי הרכב, המשק המשיך לצמוח ברבעון הראשון של 2017 בקצב דומה לקצב ברבעונים האחרונים. שוק העבודה מוסיף להציג תמונה חיובית מאוד ונמצא בקרבת תעסוקה מלאה.

בבנק ישראל מציינים כי “הפעילות הכלכלית העולמית מציגה תמונה חיובית ברובה, אם כי ממשיכה לשרור אי-ודאות לגבי התהליכים הפוליטיים והשלכותיהם הכלכליות. בארה”ב הועלתה  הריבית, והשנה צפויות עוד שתי העלאות; באירופה נמשכת המדיניות המרחיבה”.

“בכוונת הועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו”, לשון הודעת הבנק.