הריבית במשק נותרה ללא שינוי

הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש ספטמבר 2016 ברמה של 0.1%

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג צילום: לע"מ

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל בראשות הנגידה ד”ר קרנית פלוג החליטה להותיר את הריבית לחודש ספטמבר ללא שינוי ברמה של 0.1%.

במחצית הראשונה של 2016 צמח המשק בשיעור של 2.9%, בדומה לקצב הצמיחה הממוצע של השנים האחרונות.

ברבעון השני, על פי האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית, הצמיחה הייתה גבוהה מהצפוי, 3.7%.

עם זאת, גורסת הוועדה כי מוקדם לקבוע אם היא מתבססת בקצב גבוה מהממוצע של השנים האחרונות.

הצריכה הפרטית ממשיכה להוביל את הצמיחה, בתמיכת הגידול בשכר במשק והמדיניות המוניטרית המרחיבה.

בוועדה אומרים כי היצוא צמח בשיעור נאה, אולם לאורך זמן הוא עדיין לא מדביק את הגידול בסחר העולמי.

עוד מוסיפים כי התמונה העולה מנתוני שוק העבודה ממשיכה להיות חיובית, וישנם סימנים לכך שהמשק מתקרב לתעסוקה מלאה.

עם זאת הוועדה המוניטרית סבורה שהסיכונים להשגת יעד האינפלציה נותרו גבוהים.