הריבית במשק תישאר גם באוקטובר ללא שינוי

הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש אוקטובר 2016 ללא שינוי ברמה של 0.1%

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג צילום: לע"מ

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה היום (שני) להמשיך את המדיניות המוניטרית המרחיבה ולהותיר את הריבית ברמה של 0.1% – כפי שהיא מאז חודש מרץ.

נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג, הסבירה לאחר פרסום ההחלטה כי “ההחלטה התקבלה על סמך הניתוח המקיף שערכנו לגבי ההתפתחויות הכלכליות בארץ ובעולם, התפתחויות שחלקן סותרות זו את זו ומשפיעות בכיוונים מנוגדים על ההחלטה”.

בתדרוך עיתונאים סיפרה פלוג כי “לאחר שלושה חודשים שבהם מדד המחירים לצרכן עלה בקצב התואם את התוואי העונתי העקבי עם יעד האינפלציה, מדד אוגוסט הפתיע כלפי מטה, והאינפלציה עדיין מאוד נמוכה”.

היא הוסיפה כי “עליית השכר במשק לא הביאה עד כה לעליה באינפלציה, משום שירידת מחירי הסחורות איפשרה ליצרנים לספוג את עליית השכר מבלי להעלות את מחירי המוצרים. ההשפעה של הפחתות המחירים האדמיניסטרטיביות על האינפלציה מתחילה להתפוגג, ובהינתן שמחירי הסחורות, בעיקר האנרגיה, ישמרו על יציבות, ושתימשך התמתנות של הגורמים הדיפלציוניים בעולם, הרי שעליית השכר והגידול בצריכה הפרטית צפויים לתמוך בהתכנסות האינפלציה אל תוך היעד, אם כי ייתכן שהתכנסות זו תארך יותר משצפינו בעבר. למרות התנודות באינפלציה בטווח הקצר, הציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים מוסיפות להיות מעוגנות בתוך תחום היעד”.

פלוג ציינה עוד כי בבנק מעריכים שישנה התאוששות בצמיחה. “לאחר צמיחה נמוכה יחסית ברבעון הראשון, שהערכנו שהיא תוצאה של גורמים בעלי אופי זמני,  בשבועות האחרונים הצטברו מספר נתונים המעידים על התאוששות בצמיחה, בתמיכת המדיניות המוניטרית המרחיבה. ברבעון השני צמח המשק ב-4%; הצריכה הפרטית המשיכה לצמוח בקצב מהיר, אולם לראשונה מזה זמן נרשמה גם עלייה נאה ביצוא, לאחר קיפאון מתמשך”.

היא אמרה כי “חשוב מאוד שההתאוששות ביצוא תימשך, ושתהיה מלווה בהמשך גידול בהשקעות בענפי המשק, על מנת שהמשק הישראלי יוכל ליהנות מצמיחה בריאה יותר, כזו המבוססת לא רק על צריכה פרטית המשתקפת בצמיחה של ענפי המסחר והשירותים המקומיים, אלא גם על ענפי היצוא, בהם נהנה המשק מיתרון יחסי ופריון גבוה”.