השופט קבע: אור סיטי תפורק

נשיא בית המשפט המחוזי איתן בורנשטיין הבהיר כי אין לאשת העסקים ענבל אור יכולת להבריא את קבוצת החברות בראשה היא עומדת

הקבוצה תפורק. ענבל אור צילום: יח"צ

נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט איתן אורנשטיין, החליט היום (שני) לפרק את קבוצת אור סיטי נדל”ן שנשלטה על ידי ענבל אור.

בית המשפט דחה את הטענות של אור, לפיהן יש לה את האפשרות להביא להבראת הקבוצה – ואם יתבצע עימה הסדר חוב כשהיא בעמדת הבעלים – יוחזר לנושים החלק הארי של כספם.

בהחלטתו כתב השופט אורנשטיין: “סבורני שאין חולק שהחברות אינן יכולות לעמוד בהתחייבויות השוטפות שלהן, הנאמדות בעשרות מיליוני שקלים ובהעדר כספים לפרוע את המגיע. משכך, מבחינה תזרימית הן מצויות בחדלות פירעון”.

“הצורך הדחוף במימון על מנת להציל לפחות חלק מהפרויקטים, לצמצם את היקף החובות לנושים השונים ועוד, ככל שאין משקיע. כל אלה מחייבים לכאורה את המסקנה שאין מנוס אלא להורות על פירוק החברות”, קבע השופט.

הוא אף הסביר שהגיע למסקנות הללו, לאחר שהבין שהדו”חות הכספיים של הקבוצה – אינם מהימנים. “הדו”ח מבוסס על הנחות יסוד ומסד נתונים שגויים, מתעלם מאסמכתאות חיוניות ועוד, כך שלא ניתן לייחס לו משקל ממשי”.

בית המשפט גם קבע כי אין לאור הון שיכול להביא לכיסוי חובות הקבוצה. “בעלת השליטה לא המציאה ראיות באשר ליכולת כספית לפרוע את התחייבויותיה הניכרות כלפי נושיה. פרט לאמירות בעלמא באשר לעושרה האישי, לא הובאו אסמכתאות מהימנות”.