השיא בהכנסות המדינה ממסים – צפוי להפעיל לחץ נוסף כלפי מטה על הציפיות לאינפלציה

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בהראל ביטוח ופיננסים עם סקירה כלכלית לשבוע האחרון של החגים

סקירה כלכלית צילום אילוסטרציה: פיקסביי

הכנסות המדינה ממסים בספטמבר עמדו על 29.5 מיליארד ₪, הגבוהות ביותר בהיסטוריה, וזאת לאחר שהשיא הקודם היה רק בחודש שעבר.

הסיבה המרכזית לגידול החד בהכנסות בחודשיים האחרונים נובע מהפחתת שיעור המס על דיבידנדים לבעלי עניין (מבצע ההנחות לבעלי “חברות-ארנק”), שעל פי ההערכות תרם בחודשיים האחרונים מעל ל-4 מיליארד ש”ח בגבייה. הגידול החד בהכנסות תרם לעודף גם החודש בפעילות התקציבית ולירידה חדה בגירעון כאחוז מהתוצר, שעמד על 1.9 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים עד ספטמבר, לעומת 2.6 אחוזים לפני חודשיים.

יש לציין שגם בניכוי הגורמים החד פעמיים, הנתונים ממשיכים להצביע על קצב צמיחה נאה בפעילות הכלכלית גם במהלך הרבעון השלישי. להערכתנו, גם השנה הגירעון יהיה נמוך מהיעד (2.9%), ולמרות שחלק מההכנסות בעלות אופי חד פעמי, ישנה אפשרות שהאוצר ינסה להוציא לפועל הפחתת מיסים נוספת במהלך החודשים הקרובים. דבר זה, יחד עם המשך התחזקות השקל מול סל המטבעות, צפוי להפעיל לחץ נוסף כלפי מטה על הציפיות לאינפלציה בטווחים הקצרים והבינוניים.

ביום ראשון הבא הקרוב צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר. הצפי שלנו שהמדד ירד ב-0.3 אחוז על רקע ירידה עונתית בסעיפי החופשה והנסיעות לחו”ל, הפירות והירקות, בגדי הקיץ בשילוב ההפחתה במחירי הצהרונים. סביבת האינפלציה נשארת נמוכה מאוד. ב-12 המדדים הקרובים אנו עדיין צופים אינפלציה של 0.4 אחוז (הפחתנו מעט את התחזית על רקע ההפחתה הצפויה במרווחי השיווק של הבנזין).

ומה קורה בחו”ל?

בעולם – מדדי מנהלי הרכש בשווקים המפותחים שוברים שיאים. המשך גל הנתונים החיוביים (בעיקר אלו הצופים פני עתיד) תומך בצמיחה ואינפלציה גבוהים יותר ברבעונים הקרובים.

סנטימנט החברות בארה”ב השתפר מאוד במהלך ספטמבר; מדד מנהלי הרכש ISM לענף השירותים עלה ל-59.8 נקודות (הזמנות חדשות ב-63 נקודות), הרמה הגבוהה ביותר מזה 12 שנה. הנתון המצוין מגיע לאחר שסנטימנט ענף התעשייה גם בשיא של כ-13 שנים ומצביע על מומנטום חיובי בסוף הרבעון השלישי.

בגוש האירו מדד מנהלי הרכש המשולב עמד על 56.7 נקודות בספטמבר, בהתאם להערכה המוקדמת לעומת 55.7 באוגוסט. הקריאה מצביעה על התרחבות בפעילות הכלכלית בגוש כבר חודש 51 ברציפות. בכך סיימה כלכלת הגוש את הרבעון השלישי של השנה בהאצה נוספת, על גב התרחבות בענפי התעשייה והשירותים. ההתרחבות נבעה מגידול בתפוקה ובהזמנות – שרשמו את הרמה הגבוהה ביותר ב-6 השנים האחרונות. יצירת מקומות תעסוקה חדשים שברה גם היא שיא, ואף לחצי אינפלציה הורגשו, כאשר נרשמה עליה במחירי סחורות וחומרי גלם. ברמת מדינות בולטות, גרמניההובילה את ההתרחבות בפעילות עם קריאת שיא של 77 חודשים, צרפת עם שיא של ה-76 חודשים האחרונים וספרד עם שיא של החודשיים האחרונים. מנגד, באירלנד נרשמה התמתנות קלה ובאיטליה נרשמה הרמה הנמוכה ביותר במדד בששת החודשים האחרונים.

נתונים אלו ממשיכים לתמוך בדעתנו שהפד יעלה את הריבית פעם נוספת עוד השנה, ושאכן נראה את הבנק המרכזי באירופה מקטין את ההתערבות שלו בשוק בהודעתו הקרובה.