השכר הממוצע במשק לחודש מאי: 9,507 שקלים

השכר הממוצע הריאלי עלה במרס-מאי 2016 ב-2.7% בחישוב שנתי ■ זאת בהמשך לעלייה של 4% עד לחודש פברואר 2015

עובדים במהלך יום עבודה צילום אילוסטרציה: פיקסביי

בחודש מאי 2016 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,507 ש”ח – כך עולה מנתונים שמפרסמת היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מספר משרות השכיר עמד על 3.479 מיליון.

נתוני הלמ”ס מסתמכים על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102 וממקורות מנהליים אחרים.

מכלל המשרות במשק בחודש מאי 34% היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק ו- 66% היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק

בחודשים מרס-מאי 2016 עלה מספר משרות השכיר ב- 1.2% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.4% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2015-פברואר 2016.

השכר הממוצע הנומינלי עלה בחודשים מרס-מאי 2016 ב-2.1% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2015-פברואר 2016.

השכר הממוצע הריאלי עלה בחודשים מרס-מאי 2016 ב-2.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2015-פברואר 2016.