השכר הממוצע במשק: 10,021 שקלים

מכלל משרות השכיר במשק בחודש יולי, 33.9 אחוז היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה גבוה מהשכר הממוצע בכלל המשק.

מחביאים את הצ'קים? (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

השכר הממוצע הנומינלי למשרת שכיר בישראל עמד בחודש יולי על 10,021 שקלים, כך פירסמה היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בלשכה ציינו כי כי מספר משרות השכיר במשק עמד על 3.554 מיליון משרות.

הנתונים מסתמכים על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102 ועל מקורות מנהליים נוספים.

מכלל משרות השכיר במשק בחודש יולי, 33.9 אחוזים היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה גבוה מהשכר הממוצע בכלל המשק.

66.1 אחוז מהמשרות היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה נמוך מהשכר הממוצע בכלל המשק.

נתוני המגמה מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר. בחודשים מאי-יולי 2016 עלה מספר משרות השכיר ב- 1.9% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.6% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל 2016.

בחודשים מאי עד יולי עלה השכר הממוצע הנומינלי ב-2.3 אחוזים בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.2 אחוזים בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל 2016.

השכר הריאלי עלה במאי עד יולי ב-1.7 אחוזים בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.3 אחוזים בחישוב שנתי בחודשים פברואר עד אפריל.