השכר הממוצע לשכירים ב-2014: 9,939 שקלים

מנתוני הביטוח הלאומי עולה כי מחצית העובדים השכירים בישראל השתכרו עד 6,426 שקלים ברוטו לחודש בשנת 2014, שכר הנשים היה נמוך כמעט בשליש משכר הגברים.

כסף )(צילום אילוסטרציה: פיקסביי

ינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי מפרסם היום (רביעי) סקר על שכר והכנסה מעבודה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים, לשנת 2014.

הסקר מבוסס על הדיווחים השנתיים של המעסיקים למס הכנסה, ועל ההכנסות הסופיות של העצמאים.

בשנת 2014 היו רשומים בביטוח הלאומי כ-3.8 מיליון גברים ונשים שעובדים, מהם כ-3.55 מיליון שכירים, כ-255.5 אלף עצמאיים וכ-49 אלף עובדים שהיו גם שכירים וגם עצמאים במהלך השנה.

השכר הממוצע לחודש עבודה של השכירים בשנת 2014 היה 9,939 ₪, גידול נומינאלי של כ-2.4% לעומת השנה הקודמת. שכר הנשים לחודש עבודה (8,026 ש”ח) היה נמוך בכ-32.1% מהשכר הממוצע של הגברים (11,826 ש”ח).

נמצא שמבין הערים הגדולות (יותר מ-200,000 תושבים), ירושלים נמצאת בתחתית הרשימה עם שכר ממוצע לחודש עבודה בשיעור של כ-83.9% מהשכר הממוצע במשק, באשדוד, באר-שבע ונתניה השכר הממוצע גם כן נמוך מהממוצע במשק, 90.1%, 91.4% ו-93.3% בהתאמה.

לעומת זאת, תושבי תל אביב, ראשון לציון, פתח תקוה וחיפה, השתכרו שכר גבוה מהשכר הממוצע במשק – 120.2%, 109.2%, 108.6%, 107.9% בהתאמה.

התפלגות השכירים לפי קבוצת שכר בערים הגדולות בשנת 2014

הממצאים מורים על הבדלים ניכרים בין שש הערים הגדולות: בתל אביב, למשל, כ-16.1% מהשכירים משתכרים יותר מפי שניים מן השכר הממוצע, לעומת כ-6.3% בירושלים ו-7.5% באשדוד.

מהתפלגות השכר הממוצע לחודש עבודה הכלל משקי עולה כי 30% מהשכירים משתכרים עד שכר המינימום (4,300 ב-2014) וכ-69.9% עד השכר הממוצע. בישובים מסעדה ועמנואל אחוז השכירים המשתכרים מתחת לשכר מינימום הוא הגבוה ביותר, 54.4% ו-54.3% בהתאמה.

לעומת זאת בישובים צור יצחק ובית חשמונאי אחוז השכירים המשתכרים מתחת לשכר מינימום הוא הנמוך ביותר 12.9% ו-15.1% בהתאמה. יש לציין שאין בידי הביטוח הלאומי מידע על אחוזי המשרה של השכירים, לכן ייתכן שהסיבה לשכר נמוך, היא עבודה במשרה חלקית בלבד.

התפלגות שכר השכירים לפי צורת היישוב מראה, כי השכר הממוצע ביישובים העירוניים הלא יהודיים הוא נמוך בכ-31.2% מהשכר הממוצע בישובים עירוניים יהודיים.

השכר הממוצע הגבוה ביותר נמדד לשכירים המתגוררים בכפר האורנים (19,332 ש”ח), בסביון (19,026 ש”ח) ובשמשית (18,362 ₪). השכר הנמוך ביותר נמדד אצל השכירים תושבי ג’סר אל-זרקא (5,573 ₪), ביר הדאג’ (5,690 ש”ח) ועמנואל (5,701 ₪).

בסקר גם מפורטים נתונים על ההכנסה הממוצעת של העצמאים. בשנת 2014 הסתכמה ההכנסה הממוצעת לחודש בשנה של העובדים העצמאיים ב-9,567 ש”ח, גידול נומינאלי של 1.2% לעומת השנה הקודמת. ההכנסה השנתית של העצמאים גבוהה בכ-13% מהשכר הממוצע המקביל לשכירים.

ההכנסה הגבוהה ביותר בקרב העצמאים נרשמה בסביון (21,179 ש”ח) ובנופית (16,443 ש”ח). ההכנסה הנמוכה ביותר נמצאה באום בטין (2,831 ₪) ובביר הדאג’ (4,109 ש”ח).

התפלגות ההכנסות לפי שנת עלייה מאפשרת להשוות את הכנסתם של העולים החדשים לכלל האוכלוסייה העובדת. הנתונים מורים כי ככל ששהותו של העולה בארץ קצרה יותר, כך הכנסתו לחודש עבודה נמוכה יותר.

לדוגמה, בשנת 2014 השכר החודשי הממוצע של עולה שהגיע ארצה בשנים 2009-1990 היה גבוה ב-42.5% משכרו של מי שעלה ארצה בשנים 2014-2010, אך נמוך ב-8.9% מהשכר הממוצע של כל השכירים במשק.