השקל המשיך להתחזק בחודש יוני

המטבע הישראלי המשיך לנסוק אל מול הדולר, שנחלש גם מול מטבעות אחרים ברחבי העולם

השקל התחזק אל מול המטבעות האחרים. צילום: פיקסביי

במהלך חודש יוני התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 1.8% ונחלש מול האירו בשיעור של 0.5%.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.9%.

בעולם, נחלש הדולר ביוני מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 2.2% מול האירו, ב- 1.0% מול הפאונד הבריטי, וב-1.8%  מול הפרנק השוויצרי; מנגד התחזק הדולר ב-0.8% מול הין היפני.

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ-1.2 נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש יוני על 4.4%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר “מעבר לדלפק”  ירדה החודש בכ-0.3 נקודת אחוז ועמדה בסוף יוני על 6.9%.

במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט”ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 8.7% ו- 7.2% בהתאמה.

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש יוני הסתכם בכ-146 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-139 מיליארדים בחודש מאי. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-9% ועמד על 6.6 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש יוני בכ-29 מיליארדי דולרים.  הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד ביוני בכ-10% בהשוואה לחודש מאי.

נפח המסחר באופציות למט”ח “מעבר לדלפק” (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני”ע) הסתכם בחודש יוני ב- 6.3 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בחודש יוני ירד בהשוואה למאי ועמד על כ- 289 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם ביוני בכ-110 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-105 מיליארדים במאי.

הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-9% מחודש שעבר ועמד על 5 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה ועמד בסוף חודש יוני על כ- 34%. העלייה נבעה מגידול בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות המרה והחלף.