השקעות תושבי החוץ בישראל גדלו

ההשקעות הישירות במשק, באמצעות מערכת הבנקאות המקומית, הסתכמו בחודש אפריל בכ-580 מיליוני דולרים

השקעות תושבי חוץ (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

בחודש אפריל מימשו נטו תושבי חוץ במק”ם סך של כ-60 מיליוני דולרים, זאת בהמשך למימושים נטו בהיקף של כ-100 מיליונים בחודש מרץ. מנגד, תושבי חוץ השקיעו נטו באפריל סך של כ-10 מיליוני דולרים באג”ח ממשלתיות הנסחרות בת”א, כך נמסר היום מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל.

באג”ח ממשלתיות הנסחרות בחו”ל נרשמו באפריל השקעות נטו בהיקף של כ-30 מיליוני דולרים, בניגוד למימושים נטו בהיקף של כ-70 מיליונים במרץ.

ההשקעות נטו של תושבי חוץ עמדו על היקף של כ-230 מיליוני דולרים במניות ישראליות הנסחרות בבורסה לני”ע בתל-אביב, זאת בניגוד למימושים נטו בהיקף של כ-10 מיליונים במרץ. במקביל, נרשמו באפריל השקעות נטו במניות ישראליות סחירות בחו”ל בהיקף של כ-30 מיליוני דולרים.

ההשקעות הישירות במשק, באמצעות מערכת הבנקאות המקומית, הסתכמו בחודש אפריל בכ-580 מיליוני דולרים. הפעילות התרכזה בענף הפעילות הפיננסית והביטוח.