השרים בוחנים: הקמת בורסה לעסקים קטנים

שרת המשפטים ושר האוצר יקימו צוות לבחינת שוק הון בורסאי ייעודי לעסקים קטנים ובינוניים

הבורסה לניירות ערך בתל אביב צילום: משה מילנר, לע"מ

שרת המשפטים איילת שקד ושר האוצר משה כחלון הודיעו היום (רביעי) כי יקימו צוות בין-משרדי להקמת שוק הון בורסאי ייעודי לעסקים קטנים ובינוניים.

בצוות הבין-משרדי יהיו חברים עו”ד מאיר לוין המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי), פרופ’ שמואל האוזר יו”ר רשות ניירות ערך, עו”ד ורו”ח משה אשר יו”ר רשות המיסים, אמיר לוי ראש אגף התקציבים אוצר, איתי בן זאב מנכ”ל הבורסה לניירות ערך ונירית איבי יועצת למנכ”ל משרד האוצר.

ההחלטה על הקמת שוק הון בורסאי ייעודי לעסקים קטנים ובינוניים נובעת מן ההבנה כי יצירת בורסה ייעודית תסייע לצמיחתם של עסקים קטנים ובינוניים.

כיום, עסקים קטנים ובינוניים מתקשים לקבל אשראי מהבנקים ונגישותם לאשראי קמעונאי מוגבלת מסיבות שונות. לעסקים אלו לרוב אין גישה למימון ציבורי, שלו יתרונות רבים, ביניהם: מאפשר מימון זול יחסית, נזילות למשקיעים, פיזור סיכונים, הנאה ישירה של הציבור מהצלחת חברות אלו וקידום צמיחה ארוכת טווח.

שוק הון בורסאי ייעודי לעסקים קטנים ובינוניים יאפשר הקלות רגולטוריות להשקעה בחברות קטנות, שהן לרוב חברות טכנולוגיות – וכך הן תוכלנה לצמוח לטווח ארוך בשוק המקומי, חלף מכירה בשלבים מוקדמים למשקיעים זרים.

לשוק הון בורסאי ייעודי זה כאמור עשויה להיות השפעה חיובית גם על הבורסה הראשית לחברות גדולות, שהפעילות בה הצטמצמה בשנים האחרונות ותפקודה היעיל חיוני לכלכלה ולשוק ההון, ולהוות צעד משלים לשינוי מבנה הבורסה.

תפקידו של הצוות שהקימו השרים להביא בפני השרים את המתווה הרצוי להקמת שוק בורסאי לחברות קטנות ובינוניות, בשים לב למודלים קיימים בעולם ולמאפייני השוק הישראלי, לרבות בחינת הקלות רגולטוריות לעומת הרגולציה הקיימת בשוק ההון ועוד.