התוכנית לשילוב החברה הערבית בכלכלה יוצאת לדרך

צוות משותף למשרד לשוויון חברתי, בראשות השרה גילה גמליאל ולאגף התקציבים במשרד האוצר מפיץ לציבור את המסקנות שהיוו את הבסיס המקצועי להחלטת הממשלה לשילוב החברה הערבית בכלכלה

השר גילה גמליאל (צילום: יח"צ)

בעשור האחרון התפתחה הבנה של מקבלי ההחלטות וגורמי המקצוע בדבר חשיבות השילוב הכלכלי של החברה הערבית.

הבנה זו באה לידי ביטוי בקידום מדיניות ממשלתית המבוססת על תפישה ששילוב ופיתוח כלכלי של החברה הערבית היא מנוע צמיחה מרכזי למשק הישראלי, וכן כלי לצמצום רמת אי השוויון והפערים החברתיים.

בשנים האחרונות התקבלו מספר החלטות ממשלה מערכתיות לצורך עידוד תעסוקה ולמיצוי הפוטנציאל הכלכלי של החברה הערבית. בהמשך למדיניות זו, קבעה החלטת ממשלה מלפני שנתיים כי יוקם צוות משותף יגבש תכנית רב שנתית לפיתוח כלכלי חברתי ביישובי המיעוטים.

במסגרת עבודת הצוות של אגף התקציבים בראשות אמיר לוי, המשרד לשוויון חברתי וועד ראשי הרשויות הערביות, גובש דו”ח אשר היווה את הבסיס המקצועי להחלטת ממשלה בעניין התכנית לפיתוח כלכלי של אוכלוסיית המיעוטים בשנים. את אישורה של תכנית החומש הובילו השרה גילה גמליאל, שר האוצר, משה כחלון וראש הממשלה. המשרד לשוויון חברתי הוא האחראי על יישומה של תכנית זו.

תכנית החומש מטפלת במגוון תחומים הנוגעים לחברה הערבית ולרשויות המקומיות הערביות, כאשר החידוש העיקרי בה הוא שינוי מנגנוני ההקצאה באופן המבטיח הקצאת משאבים שוויונית לאוכלוסיית המיעוטים.