התנועה לאיכות השלטון: למנוע מכירת הפניקס לחברה סינית

קריאה למפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, שלא לאשר את עסקת חברת יאנגו הסינית עם קבוצת דלק ובכך למנוע את מכירת השליטה ב"פניקס" במתכונת הנוכחית

המפקחת על הביטוח. דורית סלינגר צילום: דוברות הקריה האקדמית אונו

התנועה לאיכות השלטון קוראת למפקחת על הביטוח באוצר, דורית סלינגר, שלא לאשר את עסקת הרכישה של חברת הביטוח והפיננסים ‘הפניקס’ מקבוצת דלק – על ידי חברת יאנגו הסינית.

בהתאם לפניותיה הקודמות בנושא, לעמדת התנועה, הענקת היתר השליטה לחברת יאנגו אינה עומד בקנה אחד עם טובת הציבור, הן מכיוון שמדובר בהעברת גרעין השליטה לבעל שליטה בודד והן מכיוון שספק אם קונגלורט סיני יפעל לטובת האינטרסים של כספי החוסכים בחברה.

מתשובה שקיבלה התנועה בזמנו מאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לגבי עסקה זאת, נטען כי אין בידי האגף כלים חוקיים שדרכם ניתן לחייב בעלי שליטה למכור את נכסיהם בדרך זו אחרת וכי חוק הריכוזיות גם הוא אינו מתייחס לאופן המימוש בזכויות הקנייניות של בעלי השליטה.

נוכח החתימה על ההסכם, בין דלק ליאנגו פנתה התנועה היום (שלישי) למפקחת על הביטוח וציינה שלעמדתה מדובר בפרשנות מצומצמת שנותן אגף זה לסמכויותיו הקבועות בחוק.

בתנועה טוענים כי “ניסיון החיים במדינת ישראל מלמד שמדיניות גרעיני השליטה מביאה לכך שקומץ שליטי הון שולטים בגופים החזקים ביותר בכלכלה, במקורות האשראי ובחסכונותיו של הציבור הרחב, באמצעות השקעה מזערת ביחס לסכומים והכוח הרב שמרוכז בידיהם, כוח שמנוצל לרעה לקידום ענייניהם האישיים על חשבון כספי הציבור. לכן, על הרגולטור לשקול את טובת הציבור באופן רחב ולתת את המשקל על כך שמדובר שהקונה הינה חברה סינית”.

עוד טוענים כי “יכולת הפיקוח, האכיפה והשליטה של הרגולטור הישראלי בכל הנוגע לבעלי שליטה שהינם תאגידים זרים בכלל, ותאגידים מסין בפרט, פחותה משמעותית. סיכון זה מתעצם ככל שמדובר בחברות פיננסיות בכלל ובחברות ביטוח בפרט, בהן ההון העצמי של בעלי השליטה נמוך מאוד והדמוקרטיה התאגידית מעוותת בצורה העשויה לעודד נטילת סיכונים מופרזת על חשבון חסכונות הפנסיה של אזרחי המדינה”.