ה-OECD תומך בתוכניות של כחלון

דו"ח שפירסם הארגון מעלה כי הוא תומך בתכנית 'נטו משפחה' וכלכלני הארגון מעריכים כי התכנית צפויה להביא להעלאת שיעור התעסוקה של הורים לילדים

כחלון היום בדרך למשרדי ה-OECD עם שגריר ישראל כרמל שאמה הכהן צילום: משרד האוצר

דו”ח ה-OECD שפורסם בצהריים (רביעי), תומך בתכנית ‘נטו משפחה’ וכלכלני הארגון קובעים כי התכנית צפויה להביא להעלאת שיעור התעסוקה של הורים לילדים.

בארגון קובעים כי שיעור עליית מחירי הנדל”ן נמצא במגמת האטה, האבטלה הנמוכה תהווה מנוע צמיחה משמעותי והצעדים התקציביים שהוכרזו לאחרונה, צפויים להביא לעלייה בתעסוקה ובשכר.

הדו”ח קובע כי לאחר צמיחה של 4% בשנת 2016 צפויה הצמיחה לעמוד על כ- 3.25% בשנים 2017-18 והאבטלה צפויה להישאר נמוכה.

עוד עולה כי עם המשך הצמיחה במשק, ההרחבה התקציבית צפויה לעודד את הצמיחה בצורה מוגבלת אך כוללנית יותר על ידי הגדלת ההוצאות על תחבורה ודיור למשפחות צעירות. התפתחויות אלו יואצו במקרה וייושמו צעדים נוספים שהוכרזו ע”י שר האוצר (תכנית “נטו למשפחה”) בשווי 0.3% מהתוצר, להעלאת שיעור התעסוקה של הורים לילדים צעירים והגדלת קצבאות הפנסיה.

שיעור עליית מחירי הנדל”ן הואט אך נותר סביב 5% בשנה. כלכלני הארגון טענו כי המתחים המתמשכים בשוק הנדל”ן דורשים תשומת לב מצד הרשויות בכדי לשמור על מגזר בנקאי יציב.

הדו”ח הדגיש את החוסן המתמשך של שוק העבודה והגידול בשכר המינימום, ולאור כך, טען כי צפויה עלייה בהוצאה לצריכה פרטית שתהווה מנוע צמיחה משמעותי אחרי חולשה בתחילת שנת 2017. האינפלציה צפויה לעלות בהדרגה ולעמוד בהדרגה ולעמוד על סביבות 2% עד 2018, לאור עלייה הצפויה ברמות השכר.

יחד עם זאת, הדגישו ב- OECD, יש צורך להגביר קצב יישום הרפורמות כדי לקדם את התחרות במגזרים “המוגנים” על מנת למנף את הצעדים שכבר ננקטו, להעלות את הפריון והשכר ולהפחית את יוקר המחייה. הגברת התחרות החיצונית, במיוחד במגזר החקלאות והמזון, תוביל להפחתה של יוקר המחייה.