ועדת הכספים תאשר: יצרני אנרגיה פרטיים ייהנו מפטורים ממס

יו"ר ועדת הכספים גפני דחה בשבוע את ההצבעה על הצעת החוק לצורך הכנסת תיקונים שדרשה הוועדה ולהארכת תקופת החלת החוק לצורך הגברת האטרקטיביות בהתקנת מערכות לייצור חשמל ע"י אזרחים

אנרגיה סולארית (צילום )אילוסטרציה: פיקסביי

על-מנת להפחית את צריכת החשמל מהרשת הארצית ולעודד צרכנים לייצור אנרגיה לצריכה עצמית באמצעות אנרגיות מתחדשות, צפויה ועדת הכספים לאשר בשבוע הבא לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק שתכליתה לפטור ממס ומביורוקרטיה, יצרני חשמל פרטיים.

מדובר ביצרני חשמל שהאנרגיה שייצרו תהיה לשימוש עצמי, או לצורך מכירתה לחברת החשמל ולבעלי רישיון לאספקת חשמל.

על פי הצעת החוק, יינתן פטור מכל מס שהוא, על הכנסות של עד 24,000 שקלים בשנה מהפקת חשמל ומס של 10% בסה”כ על הכנסות של מ- 24,001 שקלים עד 60,000 שקלים.

יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני (יהדות התורה) בירך את משרד האוצר ורשות המיסים, “על הבאת הצעת החוק הממשלתית ועל נכונותם לפשט את ההליכים ולהגדיל את הפטורים על-מנת שאכן החוק ישיג את מטרתו ושיותר ויותר אנשים יהיו מוכנים להשקיע בהתקנת המערכות המתאימות. הצעת חוק כמו זו שאישרנו היום, היא צעד חשוב וממשי בקידום ייצור ושימוש באנרגיות מתחדשות”.

כאמור, מטרת החוק העיקרית היא לעודד את השימוש באנרגיות מתחדשות במשק החשמל, להוות מנוע להתפתחות המשק וייעולו בהיבטי הגנת הסביבה, בין השאר, ע”י הפחתת מזהמים הנובעים מייצור חשמל בטכנולוגיות מבוססות חומרים מתכלים, כדלק ופחם, בהם נעשה שימוש כיום.

היתרונות במתן תמריצים ליצרני חשמל קטנים שיתקינו מתקנים פוטו-וולטאיים קטנים וטורבינות רוח קטנות הם: הפקת אנרגיה חשמלית בלא צורך בהקצאת קרקעות, ייצור חשמל מבוזר וקרוב לצרכנים באופן המצמצם את תופעת איבוד החשמל ברשת ההולכה, שימוש בטכנולוגיות ידידותיות לסביבה, תהליך התקנה קל ופשוט ובמיוחד, ייצור חשמל עצמאי בשעות השיא, מה שיפחית את העומס על הרשת הארצית.

החוק מתמקד בעידוד יחידים, כולל יחידים שהתאגדו כוועדי בתים משותפים, להתקין מתקנים לייצור חשמל לצורך ייצור חשמל ומכירתו לבעלי רישיון לאספקת חשמל.

התמריץ כולל פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות על מלוא ההכנסה ממכירת החשמל וכן הקלות במס הכנסה עד סכום 24,000 שקלים כאמור, או תשלום 10% עד הכנסה של 60,000 שקלים בשנה.

יו”ר הוועדה גפני החליט לדחות בשבוע את ההצבעה על הצעת החוק, אף שהיא על דעת כל חברי הוועדה ובתמיכת הממשלה, על-מנת לבצע מספר התאמות ותיקונים בניסוחים, כך שההצעה תייצר מקסימום אטרקטיביות להתקנת המערכות להפקת חשמל.

בין השאר, דרש גפני מאנשי רשות המיסים, למחוק סעיף המגביל את תוקף החוק ל- 10 שנים בלבד, תוך מתן אפשרות לשר האוצר להאריך את תוקפו.

גפני דורש שהחוק יחול ל-20 שנה עם יכולת של השר, בשל נסיבות פיסקאליות ואחרות לבטלו באישור ועדת הכספים. לאחר שהנוסח יתוקן ורשות המיסים תיתן את הסכמתה לשינוי בנוגע לתוקף החוק, הוועדה צפויה לאשר את ההצעה לקריאה שנייה ושלישית כאמור, בשבוע הבא.