זינוק של כ-40% בהיקף הנזקים לחקלאים בשנה החולפת

בשנה החולפת שילמה הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות למגדלים למעלה מ-286 מליון שקלים פיצויים בגין נזקי מזג האוויר

חקלאות (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

זינוק של כ-40% נרשם במספר דיווחי הנזק של חקלאים בשנה תשע”ו החולפת, לעומת השנה הקודמת. כך עולה מסיכום נתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, לקראת  תחילת שנת תשע”ז.

מהנתונים עולה כי במהלך השנה האחרונה התקבלו בחברה כ-13,800 דיווחים של חקלאים על נזקים שונים, לעומת כ-10,000 בלבד בשנה שלפניה. מהנתונים עולה כי בשנה האחרונה שילמה קנט למגדלים למעלה מ 286 מליון שקלים פיצויים בגין הנזקים.

מנתוני קנט עולה כי עיקר הנזקים נגרם כתוצאה ממספר אירועי מזג אוויר חריגים ובכלל זה גשמים מוקדמים וחזקים וכן נזקי סערה חריגה בעוצמתה שכללה מטחי ברד גדול וכבד בכל הארץ באוקטובר האחרון, אירועי קרה בדצמבר ובינואר, ואירועי חום ושרב חריג במרץ, אפריל מאי ויוני. נזקים נוספים נגרמו בגין גשם מוקדם שירד לפני כחודש, בעיקר בצפון הארץ.

מהנתונים עולה כי עיקר הנזקים נגרמו לחקלאים בצפון (כ-5,000 דיווחי נזק) ולאחר מכן בדרום הארץ (כ-3,800 דיווחים) ובמרכז (כ-3,500).

מבחינת גידולים, עיקר הנזק נגרם למגדלי הירקות ובכלל זה המלפפונים,  העגבניות, הפלפלים, תפוחי האדמה ועוד. גידולים אלו נרשמו כ-2,500 דיווחים על נזקים, בעיקר כתוצאה מאירועי קרה, חום וסערה.

כ-1,800 דיווחים נתקבלו בקנט על נזקים לפירות השונים כשעיקר הנזק נובע מברד שפגע בגידולים ובמקרים רבים הפך אותם לבלתי ראויים לשיווק. בנוסף נגרמו נזקים משמעותיים לפירות כתוצאה מצריבות הנובעות מגלי החום.

900 הודעות נזק התקבלו בענף ההדרים, מרביתם כתוצאה מסערות ורוחות עזות שגרמו לנשר פרי מהעצים. נזקים משמעותיים נגרמו גם למגדלי הפלחה. מחצית מהנזק נגרם לשחתות שנקטפו והושארו לייבוש בשדות אולם הגשמים שירדו באותה עת, חלקם גשמים מוקדמים, פגעו בהן.

ענפים מרכזיים נוספים שנפגעו במהלך השנה האחרונה היו ענפי הכותנה, בננות וצמחי הנוי. ענפים אלו נפגעו בעיקר מנזקי קרה, סערה וחום.

אולם, לא רק מזג האוויר הינו גורם סיכון למגדלים. גם וירוסים ומחלות שונות גרמו לנזקים משמעותיים ולנטל כלכלי כבד בעיקר למגדלי הירקות. לאור זאת גיבשנו בקנט, בשיתוף עם גורמי ההדרכה, נוהלי עבודה אשר עשויים לסייע במניעה ובצמצום של נזקי וירוסים ומחלות בירקות.

בתחום גידולי בעלי החיים החקלאיים, נזקים משמעותיים נגרמו למגדלי העופות ולמגדלי הדגים. למעלה מ- 530 הודעות נזק התקבלו בענף הלול, בעיקר עקב מחלות ובכללן ניוקסל וכן בשל פחיתה בהטלה. בענף המדגה התקבלו כ-380 הודעות נזק, בעיקר בשל מחלות.