זינוק של פי 5 ברווח הנקי של דור אלון

הרווח הנקי של דור אלון בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכם ביותר מ-58 מיליון שקלים לעומת כ-21 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד – גידול ניכר בשיעור של יותר מ-270%.

מוטי בן משה צילום: יח"צ

קבלת פנים חיובית לבעל השליטה החדש בקבוצת רבוע כחול ישראל, מוטי בן משה.

החברה הבת, דור אלון, מדווחת היום (שני) על רווח נקי של 24.1 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2016 – זינוק של פי 5 לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של דור אלון בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכם ביותר מ-58 מיליון שקלים לעומת כ-21 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד – גידול ניכר בשיעור של יותר מ-270%.

מנכ”ל דור אלון, עודד בלום, מציין כי גם ברבעון השלישי נמשכה מגמת הצמיחה ושיפור התוצאות העסקיות בכל תחומי הפעילות של החברה.

כך, מעבר לגידול הכמותי במכירת הדלקים, ניכר במחזור המכירות בחנויות הנוחות במתחמי התדלוק (אלונית וסופר אלונית), גידול של למעלה מ-6%  ברבעון השלישי של השנה וגידול של למעלה מ-8% בתשעת החודשים הראשונים של 2016, לעומת התקופות המקבילות אשתקד.

מחזור המכירות בחנויות הנוחות העצמאיות גדל אף הוא בשיעור של 1.5% ברבעון השלישי ו 3.6% בתשעת החודשים, לעומת התקופות המקבילות אשתקד – וזאת על אף שחגי תשרי חלו השנה בחודש אוקטובר.

הגידול הכולל בהיקפי הפעילות של דור אלון בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הניב זינוק משמעותי של כ-60% בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לכדי -231 מיליון ש”ח.

“התוצאות העסקיות והגידול הנמשך והעקבי בתזרים המזומנים מהפעילות השוטפת, מאפשרים לנו להמשיך ולצמוח בעסקי הליבה של דור אלון, כמו גם בתחומים משיקים להם” אומר בלום.