חברת אורד מדווחת על צמיחה של 46% בהכנסות ברבעון השני

הכנסות החברה ברבעון זה הגיע ל-60.6 מיליון שקלים ■ הרווח הנקי זינק ל-4.9 מיליון שקלים

כסף )(צילום אילוסטרציה: פיקסביי

חברת אורד מפרסמת היום (ראשון) את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2016

ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-60.6 מיליון שקלים, צמיחה של 46% בהשוואה להכנסות ברבעון המקביל אשתקד, שעמדו על 40.6 מיליון שקלים.

במחצית הראשונה של השנה הסתכמו ההכנסות בכ-121 מיליון שקלים, גידול של 48% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

הצמיחה בהכנסות נובעת מגידול בפעילות בחו”ל בסך של 22 מיליון שקלים.

הרווח התפעולי ברבעון השני עמד על 7.4 מיליון שקלים (12.2% מסך מההכנסות), עלייה של 40% לעומת רווח תפעולי של כ-5 מיליון שקלים (ברבעון המקביל אשתקד (12% מסך ההכנסות).

במחצית הראשונה של 2016, הסתכם הרווח התפעולי בכ-15.1 מיליון שקלים, עלייה של 47% ביחס לרווח תפעולי של כ-10.3 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

הגידול ברווח וברווחיות התפעולית נובע מהגידול בהיקפי הפעילות הן בישראל והן בחו”ל.

הוצאות המימון (נטו) של החברה הסתכמו ברבעון השני בכ-1.7 מיליון שקלים, בהשוואה להוצאות מימון נטו של 3.5 מיליון שקלים ברבעון השני של 2015.

הירידה בהוצאות המימון נובעת בעיקר מירידה בסך של 13 מיליון שקלים בהיקף האשראי של החברה.

במהלך הרבעון השני פרעה החברה בפירעון מוקדם סך של 8 מיליון שקלים מהחוב לקרן אוריגו. לאחר הפירעון, מסתכמת יתרת חוב החברה לאוריגו בכ-14 מיליון שקלים.

הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-4.9 מיליון שקלים, שיפור משמעותי ביחס לרווח נקי של 1.3 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

במחצית הראשונה של 2016 הסתכם הרווח הנקי של החברה בכ-8.6 מיליון שקלים, וזאת ביחס לרווח נקי של כ-3.4 מיליון שקלים במחצית הראשונה של 2015.

בחודש אוקטובר 2015 רכשה החברה באמצעות החברה בת 100% מהון המניות של  סולארפאוור, חברה הפועלת בתחום האנרגיה המתחדשת ועוסקת בתכנון, ביצוע ותחזוקת מערכות סולאריות וכן בייזום פרויקטים לייצור אנרגיה חלופית בארץ.

בדצמבר אשתקד חתמה סולארפאוור על הסכמים להקמת מערכות סולאריות לייצור חשמל בהיקף מצטבר של כ-12.3 מיליון שקלים.

בחודש ינואר התקבלה הזמנה ממשרד הביטחון לפרויקט בהיקף של כ-6 מיליון שקלים.  הפרויקט כולל אספקה והקמה של 550 עמודי תאורה סולארית, וישולבו בו טכנולוגיות מתקדמות אשר יאפשרו תאורה יעילה במקומות מבודדים ללא תשתית חשמל.

אריאל אדורם, מנכ”ל החברה אמר, “הרבעון השני ממשיך את מגמת הצמיחה המאפיינת את החברה בשנה האחרונה. במהלך הרבעון זכינו בפרויקט התקנה ותחזוקה של מערכת ביטחון עבור ארגון ציבורי במערב אירופה. פרויקט זה התווסף לצבר ההזמנות הגבוה של החברה, שמציב את אורד בעמדה טובה להמשך צמיחה”.