חברת החשמל עוברת מהפסד לרווח

חברת החשמל סיימה את המחצית הראשונה של 2016 ברווח של 576 מיליוני שקלים, לעומת הפסד של 786 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד

יפתח רון טל יו"ר חברת החשמל צילום: יוסי וייס

דירקטוריון חברת החשמל אישר היום (חמישי) את הדו”חות הכספיים של החברה למחצית הראשונה של שנת 2016.

מהדו”ח עולה, כי חברת החשמל סיימה את ששת החודשים הראשונים של 2016 ברווח של 576 מיליוני שקלים , לעומת הפסד של 786 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

במחצית זו, למרות שלא חל שינוי במכירות החשמל של החברה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, חלה ירידה בהכנסות החברה בסך של כ-187 מיליוני שקלים הנובעת מירידה בתעריף החשמל במהלך שנת 2015.

החוב הפיננסי נטו של החברה ל-30 ביוני, הסתכם בסך של כ-43.5 מיליארד שקלים – לעומת חוב של כ-44.6 מיליארד שקלים בסוף השנה שעברה.

“הישג משמעותי המצביע על חוסנה של החברה”

יפתח רון-טל, יו”ר דירקטוריון חברת החשמל הבהיר כי “מדיניות דירקטוריון חברת החשמל והניהול המקצועי של הנהלת החברה הביאו להישג משמעותי של העלאת דירוג החברה. צמצום החוב הפיננסי בלמעלה ממיליארד שקלים מתחילת השנה, הוא הישג משמעותי המצביע על חוסנה הפיננסי של החברה והוכחה להישגים שהם תולדה של מדיניות פיננסית שמרנית ואחראית”.

“יציבותה הפיננסית של חברת החשמל היא אינטרס לאומי שיושג באמצעות הסדרה כוללת של המשק”, הוסיף רון-טל.

עופר בלוך, מנכ”ל החברה אמר כי “בפני החברה עומדים שורה של אתגרים תפעוליים – תשתיתיים לצד הצורך בהמשך  צעדי התייעלות פנימיים”.

“חברת החשמל ממשיכה לפעול במסגרת האילוצים התקציביים העומדים בפניה ושואפת לשיפור מתמיד בביצועים. ניהול המהלכים זה לצד זה, מצביעים על  יכולות הניהול והביצוע הגבוהות של החברה, תוך שמירה על יציבותה הפיננסית”, דברי בלוך.