חברת פיץ’ אישררה את דירוג האשראי של ישראל

על פי החברה, דירוג האשראי של ישראל מאוזן בין חשבונות חיצוניים חזקים, חוסן מוסדי וביצועים מאקרו-כלכליים איתנים לבין יחס חוב ממשלתי לתוצר

השר משה כחלון צילום: דוברות הכנסת

חברת דירוג האשראי הבינלאומית Fitch אשררה היום (רביעי) את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של A+ עם תחזית יציבה.

על פי החברה, דירוג האשראי של ישראל מאוזן בין חשבונות חיצוניים חזקים, חוסן מוסדי וביצועים מאקרו-כלכליים איתנים לבין יחס חוב ממשלתי לתוצר שעודנו גבוה ביחס למדינות הייחוס וסיכונים פוליטיים וביטחוניים.

פיץ’ מדגישה כי החשבונות החיצוניים של ישראל נותרו חזקים בשנת 2016. המדינה רשמה עודף בחשבון השוטף בכל שנה משנת 2003 ויתרות המט”ח של בנק ישראל המשיכו לטפס. פיץ’ צופה כי מעמדה של ישראל כמלווה נטו יישמר.

נציגי החברה מציינים כי פיתוח נוסף של משק הגז יספק תמיכה נוספת למאזן החיצוני של ישראל. הפקת גז בשדה “תמר” בחופי ישראל מאז שנת 2013 הפחיתה את הצורך ביבוא גז טבעי. הממשלה אישרה מסגרת רגולטורית מתוקנת במשק הגז ביולי 2016, ובכך נתנה אור ירוק להמשך הפיתוח של שדה הגז “לוויתן”, אשר אמור להתחיל להפיק גז טבעי בשנת 2020.

בדו”ח אף נכתב כי המימון הציבורי של ישראל עודנו מהווה נקודת חולשה ביחס למדינות המדורגות A. יחס החוב הממשלתי לתוצר המשיך לרדת בשנת 2016 לרמה של 62.2% אך גבוה מהנתון החציוני של מדינות הייחוס. הגירעון היה יחסית נמוך בשנים 2015-2016, כיוון שהצריכה הפרטית החזקה ושוק הדיור תרמו להכנסות גבוהות מהצפוי.

בחברת הדירוג צופים כי הגירעון בשנים 2017-2018 יתרחב וחוזים כי החוב הממשלתי לתוצר יוותר ברמה דומה בשנים 2017-2018. האנליסטים מציינים כי מאפיינים אחרים של החוב הציבורי הינם מיטביים למדי. מדינת ישראל נהנית מגמישות מימונית גבוהה, כגון שוק מקומי עמוק ונזיל וגישה טובה לשווקי ההון הבינלאומיים.

האנליסטים של פיץ’ צופים כי דירוג האשראי של ישראל ימשיך להיות מוגבל על-ידי סיכונים פוליטיים וביטחוניים, אולם פרופיל הדירוג שלה הוכיח חסינות אל מול עימותים תקופתיים וזעזועים פוליטיים על פני פרק זמן ממושך. פיץ’ מאמינה כי הסיכויים לקיום תהליך שלום ריאלי נותרו קלושים.

להערכת חברת הדירוג, המערכת הפוליטית המקומית עשויה להיות סוערת, עם ממשלות שבדרך כלל לא מסיימות קדנציה מלאה. הסיכון לבחירות חדשות התחדד עקב קרעים בקואליציית הטלאים, אך לאף אחת ממפלגות הקואליציה אין תמריץ לבחירות. ראש הממשלה נתון ללחץ הולך וגובר עקב מספר חקירות משטרה.

על פי הודעת החברה, ממוצע צמיחת התוצר בחמש השנים האחרונות עומד בשורה אחת עם זה של מדינות הייחוס. הצמיחה הואצה בשנת 2016 לרמה של 4% על רקע שוק עבודה חזק ועלייה בהכנסות, יחד עם התאוששות מסוימת בהשקעות. בחברת הדירוג צופים שהצמיחה תתמתן לרמה של 3.1% בשנת 2017.

האנליסטים מציינים כי למרות הביצועים בשנת 2016, צמיחת התוצר האטה בשנים האחרונות, בין היתר עקב גידול איטי של אוכלוסייה בגיל העבודה, האטה בסחר העולמי ואתגרים הנוגעים למידת התחרותיות. בתגובה לכך, הממשלה מבקשת להחיל רפורמות מבניות בכדי לשפר את מידת היעילות בשווקים מסוימים ואת הסביבה העסקית בכללותה.

הדו”ח מציין את האינפלציה השלילית בשנים 2015 ו-2016, זאת בשל מחירי סחורות נמוכים, התחזקות המטבע המקומי, הורדת מחירים ואמצעים שננקטו לעידוד תחרות. בפיץ’ צופים כי האינפלציה תעלה לחלק התחתון של טווח היעד בסוף 2017 או בתחילת 2018, למרות המשך הייסוף של השקל. צעדים מנהליים חד פעמיים נוספים של הממשלה להפחתת יוקר המחיה עלולים להאט את התהליך.

האנליסטים מציינים לטובה את המוסדות ומערכת החינוך המפותחים של ישראל אשר הביאו ליצירת כלכלה מפותחת ומגוונת. מדד הפיתוח האנושי והתוצר לנפש הינם גבוהים מהחציון של מדינות הייחוס והסביבה העסקית מקדמת ומעודדת חדשנות, בפרט בקרב מגזר ההיי-טק.

בפיץ’ מעריכים כי התקדמות נוספת משמעותית בהפחתת יחס החוב הממשלתי לתוצר או הקלה מתמשכת בסיכונים הפוליטיים והביטחוניים יביאו לשיפור בפרופיל הדירוג של מדינת ישראל. לעומת זאת, דירוג האשראי של המדינה עלול להיפגע במידה ותתרחש הידרדרות מתמשכת ביחס החוב הציבורי לתוצר, הרעה משמעותית בסיכון הפוליטי והביטחוני או הרעה במצב החשבונות החיצוניים.

שר האוצר, משה כחלון, אמר כי “אשרור דירוג האשראי של ישראל הוא עדות נוספת לחוסנה של הכלכלה הישראלית ולאמון לו היא זוכה בקרב סוכנויות הדירוג המובילות בעולם. אשרור הדירוג מוכיח שאפשר להגדיל את ההוצאה הציבורית עבור המשרדים החברתיים, להפחית את נטל המס, להגדיל את ההכנסה הפנוייה של האזרחים ובמקביל לטפח כלכלה יציבה ומשגשגת”.