חודשה אספקת הגז ממאגר תמר

ביממה הקרובה יוגדל באופן הדרגתי היקף הגז המוזרם מן האסדה אל החוף עד שישוב לרמתו המקסימלית.

אסדת גז צילום: יח"צ

חודשה אספקת הגז ממאגר תמר והפעילות על האסדה מתנהלת כסדרה.

כעת מזרים המאגר כמחצית מהכמות המקסימלית אותה הוא מפיק בעת שגרה. ביממה הקרובה יוגדל באופן הדרגתי היקף הגז המוזרם מן האסדה אל החוף עד שישוב לרמתו המקסימלית. 

חידוש הפעילות על האסדה והפקת הגז הטבעי מן המאגר התאפשר לאחר שהושלמו עבודות התיקון שנעשו על גבי האסדה מאז נתגלה לפני שישה ימים סדק באחד מצינורות מערכת האוורור.

עם גילוי הסדק, חברו יחד מפעילת האסדה, נובל אנרג’י וכל שותפויות תמר לפעילות מהירה, יעילה ומתואמת לשם תיקון בטיחותי, אמין ומהיר של התקלה. במסגרת זו, הוטסו חלקי חילוף ייעודים מטקסס שבארה״ב.

יודגש כי עבודות השדרוג והתחזוקה נמשכות במקביל. 

לאורך ששת ימי התקלה, הקפידו שותפויות תמר לעמוד בקשר רציף עם כל הגורמים הרלבנטיים אשר קיבלו עדכונים שוטפים בסטטוס התקלה ושלבי התיקון.

בארבע וחצי שנות פעילותו, אפשר הגז הטבעי ממאגר תמר הוזלה משמעותית של עלויות האנרגיה במדינת ישראל ותרם להפחתה של עשרות אחוזים בהיקפי זיהום האוויר בארץ. פרויקט תמר זוכה בשנים האחרונות להערכה רבה בקרב גורמי מקצוע בינ”ל, והוא נחשב לפורץ דרך בהיבטים של מהירות הפיתוח ואמינות האספקה.

השבוע החולף המחיש שוב את הצורך לעודד ריבוי מקורות אנרגיה ואת החשיבות בפיתוח מאגרים נוספים של גז טבעי אשר יספקו רשת ביטחון ויתירות אנרגטית למשק הישראלי.