חודש אפריל: השקל חזק מול הדולר, נחלש מול האירו

מגמת התפתחות בשער החליפין: התחזקות השקל מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם

מטבע החוץ בישראל צילום: פיקסביי
במהלך חודש אפריל התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 0.4% ונחלש מול האירו בשיעור של 1.5%.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 0.5%.
בעולם, נחלש הדולר באפריל מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 1.8% מול האירו, ב- 0.5% מול הין היפני, ב-0.7%  מול הפרנק השוויצרי ו- בכ- 3.7% מול הפאונד הבריטי.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ-2.7 נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש אפריל על 6.1%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר “מעבר לדלפק” ירדה החודש בכ-0.8 נקודת אחוז ועמדה בסוף אפריל על 7.3%.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אפריל הסתכם בכ-133 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-179 מיליארדים בחודש מרץ. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-2% ועמד על 8.3 מיליארד דולר ביום.