חודש מאי: השקל התחזק מול הדולר

התפתחות שער החליפין בחודש שעבר: התחזקות השקל מול הדולר במקביל היחלשות הדולר בעולם

השקעות תושבי חוץ (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

במהלך חודש מאי התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 1.6% ונחלש מול האירו בשיעור של 0.7%.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.8%.
בעולם, נחלש הדולר במאי מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 2.4% מול האירו, ב- 0.3% מול הין היפני, וב-1.7% מול הפרנק השוויצרי; מנגד התחזק הדולר ב-0.6% מול הפאונד הבריטי.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש מאי הסתכם בכ-139 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-133 מיליארדים בחודש אפריל. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-12% ועמד על 7.3 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש מאי בכ-27 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד במאי בכ-9% בהשוואה לחודש אפריל.
נפח המסחר באופציות למט”ח “מעבר לדלפק” (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני”ע) הסתכם בחודש מאי ב- 5.9 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי בחודש מאי עלה בהשוואה לאפריל ועמד על כ- 312 מיליוני דולרים.
נפח המסחר בעסקות החלף כמעט ולא השתנה מחודש קודם והסתכם במאי בכ-105 מיליארדי דולרים.
הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-16% מחודש שעבר ועמד על 5.5 מיליארדי דולרים ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד ועמד בסוף חודש מאי על כ- 32.1%. הירידה נבעה מקיטון בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות החלף.